1400-02-23
آموزش اصول نگهداری مواد غذایی

آموزش اصول نگهداری مواد غذایی|رتبه برتر شو

آموزش اصول نگهداری مواد غذایی. چه منابعی را برای درس اصول نگهداری مواد غذایی کنکور […]
1400-02-23
آموزش شیمی مواد غذایی1و2

آموزش شیمی مواد غذایی1و2 | رتبه برتر شو

آموزش شیمی مواد غذایی. چه منابعی را برای درس شیمی مواد غذایی کنکور ارشد صنایع […]
1400-02-21
آموزش تکنولوژی روغن

آموزش تکنولوژی روغن های خوراکی با رتبه2کنکور

تکنولوژی روغن های خوراکی. چه منابعی را برای درس تکنولوژی روغن های خوراکی کنکور ارشد […]
1400-02-21
آموزش تکنولوژی غلا

صفر تا100 آموزش تکنولوژی غلات با رتبه 2کنکور

آموزش تکنولوژی غلات. چه منابعی را برای تکنولوژی غلات کنکور ارشد صنایع غذایی بخوانم؟ سلام […]
1400-02-21
آموزش تکنولوژی لبنیات

صفر تا 100 آموزش تکنولوژی لبنیات با رتبه2کنکور

آموزش تکنولوژی لبنیات. چه منابعی را برای درس تکنولوژی لبنیات کنکور ارشد بخوانم؟ سلام به […]
1400-02-21
آموزش تکنولوژی قند

صفر تا 100آمورش تکنولوژی قند با رتبه 2 کنکور

  آموزش تکنولوژی قند. چه منابعی را برای تکنولوژی قند کنکور ارشد صنایع غذایی بخوانم؟ […]
1400-02-21
آموزش تکنولوژی کنسروسازی

صفر تا 100 تکنولوژی کنسروسازی با رتبه 2 کنکور

  تکنولوژی کنسرو چیست؟ چه منابعی را برای تکنولوژی کنسرو کنکور ارشد صنایع غذایی بخونم؟ […]
1400-02-21
آموزش میکروبیولوژی مواد غذایی

آموزش میکروبیولوژی مواد غذایی|رتبه برتر شو

میکروبیولوژی مواد غذایی.چه منابعی را برای درس میکروبیولوژی مواد غذایی کنکور ارشد صنایع غذایی بخوانم؟ […]