صفر تا صد آزمایشات عسل

آزمایشات عسل

آزمایشات عسل چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی🌹. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات عسل انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.   عسل چگونه تولید میشود؟ عسل قوی ترین شیرین کننده دنیاست که زنبورهای عسل پس از جمع آوری شهد گلها، آنزیم انورتاز به آن […]

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیزعلم فودی🌹. در این پست از علم فود قصد داریم،شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی را بررسی کنیم. با علم فود همراه باشید😊.   دوست عزیز علم فودی شما میتونید علم فود رو از طریق اینستاگرام دنبال کنید (کلی مطالب […]

صفر تا 100 اندازه گیری پروتئین مواد غذایی

روش اندازه گیری پروتئین مواد غذایی

اندازه گیری پروتئین مواد غذایی به چه صورت است؟ سلام. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با روش اندازه گیری پروتئین مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   اندازه گیری پروتئین مواد غذایی به طور کلی در روش اندازه گیری پروتئین مواد غذایی، نمونه با استفاده از […]

صفر تا 100 اندازه گیری قند مواد غذایی

اندازه گیری قند مواد غذایی

اندازه گیری قند مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری قند مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹. اندازه گیری قند مواد غذایی مواد لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی: 1.فهلینگ A […]

نانوحسگرها در صنایع غذایی

کاربرد نانوحسگرها در صنایع غذایی

کاربرد نانوحسگرها در صنایع غذایی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با نانوحسگرها در صنایع غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   نانوحسگر چیست؟ نانوحسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانومتر هستند که به خاطر کوچک بودن، سطح واکنش پذیری زیادی دارند […]

صفر تا 100 آزمایشات سوسیس و کالباس

آزمایشات شیمی و میکروبی سوسیس و کالباس

آزمایشات سوسیس و کالباس چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون های سوسیس و کالباس انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمایشات سوسیس و کالباس آزمون های کنترل کیفی سوسیس و کالباس رو میتونیم به دو دسته آزمایشات میکروبی […]

صفر تا 100 آزمایشات ماکارونی

آزمایشات پاستا

آزمایشات ماکارونی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات ماکارونی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمایشات ماکارونی آزمایشات ماکارونی را به دو دسته آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ماکارونی و آزمایشات میکروبی ماکارونی تقسیم میکنیم: آزمایشات فیزیکی و شیمیایی […]

صفر تا 100 آزمایشات کلوچه

آزمایشات کلوچه | استاندارد مواد غذایی کلوچه

آزمایشات کلوچه چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات کلوچه انتخاب کردید.تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.   آزمایشات کلوچه آزمایشات کلوچه را میتوانیم به دو دسته آزمایشات میکروبی و آزمایشات شیمیایی کلوچه تقسیم کنیم: آزمایشات شیمیایی کلوچه آزمایشات شیمیایی کلوچه شامل […]

صفر تا 100آزمون اندازه گیری رطوبت مواد غذایی

آزمون رطوبت مواد غذایی

آزمون اندازه گیری رطوبت مواد غذایی به چه صورت است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمون اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی وسایل لازم جهت اندازه […]

بهترین دانشگاه های صنایع غذایی ایران

صنایع غذایی دانشگاه تهران

بهترین دانشگاه های صنایع غذایی ایران کدامند؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونم که علم فود رو برای آشنایی با بهترین دانشگاه های صنایع غذایی ایران انتخاب کردید؟ تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   بهترین دانشگاه های صنایع غذایی ایران دانشکده صنایع غذایی دانشگاه تهران یکی از بهترین دانشگاه […]