کتاب فرآوری های نوین در صنعت مواد غذایی اثرات آن بر ویژگی های رئولوژیکی وعملکردی

75,000 تومان

موجود در انبار

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی