1399-12-22
آزمایشات کنترل کیفیت شیر

5 مورد از آزمون های کنترل کیفی شیر+ ویدئو آموزش

آزمون های کنترل کیفی شیر چیست؟ سلاام دوست عزیز علم فودی🌹. ممنونیم که علم فود […]
1399-12-22

روش اندازه گیری اسیدیته مواد غذایی + ویدیو آموزش

 روش اندازه گیری اسیدیته مواد غذایی چیست؟ سلاام دوست عزیز علم فودی🌹. ممنون که علم […]
1399-11-29
اندازه گیری اسیدیته شیر

تست اسیدیته شیر | اندازه گیری pH شیر

تست اسیدیته شیر و اندازه گیری pH شیر یکی از آزمون هایی است که برای […]
1399-11-29
شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیزعلم […]
1399-11-29
کروماتوگرافی در صنعت غذا

کاربرد کروماتوگرافی در صنایع غذایی

کاربرد کروماتوگرافی در صنایع غذایی چیست؟ روش‌های کروماتوگرافی از روش های جداسازی ترکیبات، آنالیز و […]
1399-10-15

کاربرد رفراکتومتر در صنایع غذایی

  کاربرد رفراکتومتر در صنایع غذایی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی🌹. ممنونیم […]
1399-10-15
اندازه گیری عدد پراکسید روغن

ازمایش اندازه گیری عدد پراکسید

  در این مقاله از علم فود قصد داریم مراحل ازمایش اندازه گیری عدد پراکسید، […]
1399-10-15
آزمون میکروبی آرد | استاندارد میکروبی آرد گندم

آزمون میکروبی آرد | استاندارد میکروبی آرد گندم

در این پست از علم فود قصد داریم آزمون میکروبی آرد و استاندارد میکروبی آرد […]