صفر تا 100 آزمایشات کنسرو مواد غذایی

آزمایشات کنسرو مواد غذایی

آزمایشات کنسرو مواد غذایی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات کنسرو مواد غذایی انتخاب کردید. برای آشنایی کامل و یادگیری آزمایشات کنسرو مواد غذایی تا انتهای این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   کنترل کیفیت کنسرو دوتا از مسائل مهم در مورد بسته […]

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیزعلم فودی🌹. در این پست از علم فود قصد داریم،شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی را بررسی کنیم. با علم فود همراه باشید😊.   دوست عزیز علم فودی شما میتونید علم فود رو از طریق اینستاگرام دنبال کنید (کلی مطالب […]

صفر تا 100 اندازه گیری پروتئین مواد غذایی

روش اندازه گیری پروتئین مواد غذایی

اندازه گیری پروتئین مواد غذایی به چه صورت است؟ سلام. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با روش اندازه گیری پروتئین مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   اندازه گیری پروتئین مواد غذایی به طور کلی در روش اندازه گیری پروتئین مواد غذایی، نمونه با استفاده از […]

صفر تا 100 اندازه گیری قند مواد غذایی

اندازه گیری قند مواد غذایی

اندازه گیری قند مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری قند مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹. اندازه گیری قند مواد غذایی مواد لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی: 1.فهلینگ A […]

صفر تا 100 آزمایشات سوسیس و کالباس

آزمایشات شیمی و میکروبی سوسیس و کالباس

آزمایشات سوسیس و کالباس چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون های سوسیس و کالباس انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمایشات سوسیس و کالباس آزمون های کنترل کیفی سوسیس و کالباس رو میتونیم به دو دسته آزمایشات میکروبی […]

صفر تا 100 آزمایشات ماکارونی

آزمایشات پاستا

آزمایشات ماکارونی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات ماکارونی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمایشات ماکارونی آزمایشات ماکارونی را به دو دسته آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ماکارونی و آزمایشات میکروبی ماکارونی تقسیم میکنیم: آزمایشات فیزیکی و شیمیایی […]

صفر تا 100 آزمایشات کلوچه

آزمایشات کلوچه | استاندارد مواد غذایی کلوچه

آزمایشات کلوچه چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات کلوچه انتخاب کردید.تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.   آزمایشات کلوچه آزمایشات کلوچه را میتوانیم به دو دسته آزمایشات میکروبی و آزمایشات شیمیایی کلوچه تقسیم کنیم: آزمایشات شیمیایی کلوچه آزمایشات شیمیایی کلوچه شامل […]

صفر تا 100آزمون اندازه گیری رطوبت مواد غذایی

آزمون رطوبت مواد غذایی

آزمون اندازه گیری رطوبت مواد غذایی به چه صورت است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمون اندازه گیری رطوبت در مواد غذایی وسایل لازم جهت اندازه […]

صفر تا 100آزمایشات روغن های خوراکی

آزمایشات روغن های خوراکی

آزمایشات روغن های خوراکی کدامند؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. در این مقاله قصد داریم تمام آزمایشات روغن های خوراکی را بررسی کنیم. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.   آزمایشات روغن های خوراکی آزمایش 1 روغن های خوراکی اندازه گیری وزن مخصوص روغن هدف اندازه گیری وزن مخصوص روغن […]

صفر تا 100 آزمون های آبمیوه

آزمون های آبمیوه

آزمایشات آبمیوه کدامند؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون های آبمیوه انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹🌹.   آزمایشات آبمیوه آزمون 1آبمیوه آزمون مواد خارجی در آبمیوه شن و خاک مواد تتراكلروركربن سلسيوس درجه 70 آون بشر ميليليتری 100 ساعت […]