دوره جامع کنکور ارشد صنایع غذایی

دروه جامع آموزش آزمون ارشد صنایع غذایی

مدت زمان دوره

100+ ساعت

نحوه دسترسی

ویدیویی

قابلیت دانلود

دارد

پشتیبانی دوره

گروه اختصاصی

12 سال کنکور ارشد صنایع غذایی

تحلیل سوالات کنکور ارشد صنایع غذایی (1390-1401)

  • تحلیل کامل سوالات تخصصی کنکور ارشد صنایع غذایی
  • 48 ساعت آموزش ویدیویی مفید
  • آموزش نکات و اصول تست زنی
  • آموزش نحوه برخورد با سوالات
  • به همراه پشتیبانی توسط استاد دوره

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی