راهنمای نرم افزار اسپات پلیر

راهنمای اول

راهنمای حل مشکل انی دسک

در این ویدیو روش حل خطای انی دسک را مشاهده خواهید کرد.

در صورت فعال بودن نرم افزار هایی که قابلیت ضبط یا اشتراک گذاری تصویر را دارند، این خطا در نرم افزار به شما نمایش داده شده و از باز شدن دوره جلوگیری خواهد شد. تنها راه حل این مشکل، بستن نرم افزاری است که با اسپات پلیر تداخل دارد.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی