تا 700 هزار تومان تخفیف برای دوره های منتخب

جشنواره بـهاره علم فود

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
تخفیف ویژه
دوره تخصصی آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
700,000 تومان
آموزش آزمایشگاه میکروبیولوژی
تخفیف ویژه
دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
780,000 تومان

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی