آموزش آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
تخفیف ویژه
دوره تخصصی آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
640,000 تومان800,000 تومان
آموزش آزمایشگاه میکروبیولوژی
تخفیف ویژه
دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
690,000 تومان880,000 تومان

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی