اندازه گیری رطوبت بیسکویت

اندازه گیری رطوبت بیسکویت به چه صورت است؟ در این پست از علم فود قصد داریم اندازه گیری رطوبت بیسکویت را بررسی کنیم. با علم فود همراه باشید.

اندازه گیری رطوبت بیسکویت

برای اندازه گیری درصد رطوبت به مواد و ابزار زیر نیاز داریم:

  • آون
  • ترازو
  • دسیکاتور
  • ظروف آلومینیومی اندازه گیری رطوبت یا پلیت
  • نمونه بیسکویت

مراحل انجام آزمایش:

1- آون را روشن کنید و دمای آن را روی 2±103 درجه سلسیوس تنظیم کنید.

2-ظروف اندازهگیری رطوبت را در آون قرار داده و به وزن ثابت برسانید.

3- سه تا پنج گرم از نمونه بیسکویت را خرد کنید.

4-نمونه خردشده بیسکویت را با دقت درون ظروف اندازه گیری رطوبت بریزید و وزن کنید.

5-نمونه و ظرف را در آون قرار دهید.

6-پس از گذشت 2 ساعت نمونه را از آون خارج کنید.

7- نمونه را پس از خنک شدن در دسیکاتور مجددا وزن کنید و سپس در آون قرار دهید.

8- عمل آون گذاری را در فواصل زمانی تا رسیدن نمونه به وزن ثابت ادامه دهید.

9-پس از هر بار خارج کردن از آون، خنک کردن را در دسیکاتور انجام دهید.

10- با استفاده از فرمول زیر درصد رطوبت بیسکویت را حساب کنید:

فرمول اندازه گیری رطوبت بیسکویت

m1 =وزن ظرف و نمونه قبل از خشک شدن
m2 =وزن ظرف و نمونه بعد از خشک شدن
m =وزن نمونه

علم فود

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا صد آزمایشات عسل

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.