کسب رتبه های تک رقمی کنکور ارشد صنایع غذایی 1403

تکنولوژی قند

تکنولوژی قند یکی از تکنولوژی های مواد غذایی است. در این تکنولوژی با فرایند تولید شکر و قند از چقندر قند آشنا میشوید. در این دسته از مقالات علم فود میتوانید مطالب مرتبط با تکنولوژی قند مانند کاربرد ملاس در صنایع غذایی، شکر قهوه ای و غیره مطالعه کنید.

همچنین علم فود در زمینه تکنولوژی قند یک دوره تخصصی برای کنکور ارشد و دکتری تهیه کرده که برای ثبت نام میتوانید به سایت علم فود مراجعه کنید.  همچنین برای آشنایی بیشتر میتوانید مقاله آموزش تکنولوژی قند با رتبه 2 کنکور را مطالعه کنید.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی