ازمون میکروبی پنیر

ازمون میکروبی پنیر به چه صورت است؟ در این پست از علم فود قصد داریم ازمون میکروبی پنیر را بررسی کنیم. با علم فود همازمون میکروبی پنیرراه باشید.

 

ازمون میکروبی پنیر

برای ازمون میکروبی پنیر به ابزار و تجهیزات زیر نیاز داریم:

 • ترازو
 • مخلوط کن
 • چاقو
 • لوله آزمایش
 • پلیت
 • پیپت
 • شیکر
 • الکل اتانول 70 درجه
 • محلول کلر ppm 200
 • سدیم سیترات 2 درصد
 • محلول رقیق کننده
 • پلیت و پیپت
 • شیکر
 • انکوباتور
 • محیط کشت ویولت ردبایل آگار (VRB)
 • رقت های تهیه شده

آزمایش میکروبی شیر

 

مراحل ازمون میکروبی پنیر

الف) آماده سازی نمونه و رقت سازی:

1-سطح میز کار را به الکل آغشته و توسط شعله سترون کنید

2ـ مخلوط کن را توسط الکل یا محلول کلر ضدعفونی کنید

3ـ 10 گرم پنیر را داخل مخلوط کن بریزید به آن 90 میلی لیتر سدیم سیترات 2 درصد اضافه کنید و به مدت 2 دقیقه مخلوط کنید. این رقت 0.1 است.

4ـ توســط پیپــت درون هــر یــک از لوله های آزمایــش 9 میلی لیتــر محلــول رقیق کننــده بریزیــد و آنهــا را اســتریل کنیــد.

5-رقت های 0.1، 0.01 ، 0.001 ، 0.0001، 0.00001 را بسازید.

 

ب) کشت میکروبی به روش مخلوط کردن نمونه با محیط کشت
1ـ به تعداد دو برابر رقت های تهیه شده، به علاوه یک عدد به عنوان شاهد پلیت استریل آماده کنید.

2ـ با استفاده از ماژیک شماره نمونه، رقت و تاریخ را روی پلیت درج کنید.

3ـ با استفاده از پیپت مناسب یک میلی لیتر از هر رقت بردارید و به پلیت مورد نظر منتقل کنید.

4ـ 15 میلی لیتر از محیط کشت تهیه شده با دمای 50 ــ40 درجه سلسیوس را به پلیت های حاوی رقت اضافه کنید.

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100خط تولید شیر پاستوریزه|پاستوریزاسیون شیر

5ـ بـرای مخلوط شدن نمونه با محیط کشت، پلیت را به صورت دورانی (8 )روی سطح میز تکان دهید و سپس در آنها را ببندید.

6ـ کمی صبر کنید تا محیط کشت پلیت ها ببندد و جامد شود.

7ـ پلیت ها را برگردانید و داخل انکوباتور با دمای 30 درجه سلسیوس به مدت 3 ± 72 ساعت قرار دهید.

 

توجه1: کلیه عملیات کشت میکروبی را باید در کنار شعله، دور از جریان هوا و با شرایط استریل انجام دهید.

توجه2: پلیت شاهد فقط دارای محیط کشت بدون نمونه است.

توجه3: در موقع ریختن نمونه در سطح ظرف به پلیت، دقت کنید که پیپت را با زاویه 45 درجه و پلیت ها را با در نیمه باز نگه دارید.

علم فود

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.