آزمون های ساندویچ سرد(کنترل کیفیت ساندویچ سرد)

آزمون های ساندویچ سرد، کنترل کیفیت ساندویچ سرد

آزمون های ساندویچ سرد را عملی یاد بگیرید. آزمون های ساندویچ سرد چیست؟ کنترل کیفیت ساندویچ سرد به چه صورت است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات ساندویچ سرد و کنترل کیفیت ساندویچ سرد انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

 

انواع ساندویچ سرد

ساندویچ کلاب

ساندویچی که مغزی آن بین دو یا سه برش نان تُست قرار داده شود به ساندویچ کلاب معروف است. برای تهیه این نوع ساندویچ انواع فراورده های گوشتی و مواد غذایی آماده شامل، مرغ، گوشت قرمز، بوقلمون، بیکن، سوسیس، کالباس، ژامبون، پنیر، سبزی، کنسرو ماهی، ادویه و غیره را به همراه برخی افزودنی ها در بین لایه ها قرار میدهند. کلاب های پنیری و قارچی نیز تهیه میشوند.

ساندویچ رپ

در صورتی که مواد مغزی در نان مسطح پیچیده شده باشد، تحت عنوان ساندویچ رَپ نامیده میشود مانند رپ الویه.

آزمون های ساندویچ سرد، کنترل کیفیت ساندویچ سرد

ساندویچ باگت

هنگامی که مواد مغزی ساندویچ، درون نان باگت قرار داده شود به آن ساندویج باگت گفته میشود. ساندویچ ها بر اساس نوع مغزی میتوانند به صورت گرم و یا سرد مصرف شوند.

 

ساندویچ سرد چیست؟

ساندویچ سرد، یک غذای سرد آماده مصرف، شامل نان و حاوی مواد غذایی آماده مانند انواع گوش قرمز پخته، مرغ پخت ، سوسیس، کالباس، ژامبون، همبرگر، فلافل و شامی، انواع کوکو و غذاهای آماده مصرف، پنیر، سبزی، کنسرو ماهی، ادویه و غیره است که در شرایط تمیز و بهداشتی با رعایت اصول عملیات خوب تولید بسته بندی شده و بعد از بسته بندی به صورت سرد نگهداری، توزیع و مصرف میشود.

 

آزمون های ساندویچ سرد (شیمی)

آزمون های ساندویچ سرد در بخش شیمی شامل موارد زیر است:

اندازه گیری وزن مغزی به وزن کل

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداقل 40

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداقل 40

 

وزن ماده اصلی به کل مغزی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداقل 55

این مقاله رو از دست نده:  دانلود چک لیست ارزیابی آزمایشگاه مواد غذایی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداقل 55

نکته: برای ساندویچ هایی که مغزی آنها به صورت له شده و مخلوط باشد، آزمون درصد وزن ماده اصلی به کل مغزی انجام نمیشود مانند رپ الویه.

نکته: آزمون اندازه گیری درصد وزن ماده اصلی به کل مغزی باید حداکثر تا دو روز پس از تولید انجام شود.

 

اندازه گیری چربی ساندویچ سرد

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداکثر 19

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداکثر 20

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداکثر 25

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه شیرینی، شکلات و مغزهای درختی : حداکثر 20

آزمون های ساندویچ سرد، کنترل کیفیت ساندویچ سرد

اندازه گیری نمک ساندویچ سرد

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداکثر 2

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداکثر 2

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداکثر 2

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه شیرینی، شکلات و مغزهای درختی : حداکثر 1

 

اندازه گیری رطوبت ساندویچ سرد

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداکثر 55 تا 70

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداکثر 55 تا 70

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداکثر 55 تا 70

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه شیرینی، شکلات و مغزهای درختی : حداکثر 55 تا 70

 

اندازه گیری پی اچ ساندویچ سرد

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : 5 تا 6

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداقل 4

 

آزمون های ساندویچ سرد (بخش میکروبی)

آزمون های ساندویچ سرد در بخش میکروبی شامل موارد زیر است:

توتال کانت

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداکثر ده به توان 5

این مقاله رو از دست نده:  اندازه گیری خاکستر گوشت

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداکثر ده به توان 4

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداکثر ده به توان 5

 

شمارش کلی فرم

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداکثر 10

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداکثر 10

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداکثر 10

آزمون های ساندویچ سرد، کنترل کیفیت ساندویچ سرد

شناسایی اشرشیاکلی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : منفی

 

شناسایی سالمونلا

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : منفی

 

شناسایی استاف اورئوس کوآگولاز مثبت

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : منفی

 

شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : منفی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : منفی

 

شناسایی کمپیلوباکتر ژژونی

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : منفی

 

شمارش کپک و مخمر

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه گوشت، فراورده های گوشتی و تخم مرغ : حداکثر 100

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غلات : حداکثر 100

ساندویچ سرد با مغزی بر پایه فراورده های لبنی : حداکثر 100

 

 

آزمون های ساندویچ سرد و رپ الویه را عملی یاد بگیرید

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، دو دوره آموزشی در زمینه آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی که شامل آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی و آزمایشات کنترل کیفیت شیمی مواد غذایی می باشد را به صورت کاملا عملی و مهارت محور در سایت علم فود ارائه میدهد.

این مقاله رو از دست نده:  دانلود نمونه فرم ارسال نمونه به آزمایشگاه

بعد از گذراندن دوره های آزمایشگاه شیمی و میکروب مواد غذایی میتوانید، گواهینامه مورد تایید سازمان غذا و دارو نیز با مجموعا 25 امتیاز کسب کنید. در این دوره کنترل کیفیت ساندویچ سرد و رپ الویه به صورت عملی آموزش داده شده است. برای آشنایی با دوره های تخصصی آزمایشگاه مواد غذایی بر روی ثبت نام و شروع یادگیری کلیک کنید.

دوره های تخصصی آزمایشگاه مواد غذایی

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

دوره بدو استخدام مسئولین فنی صنایع غذایی

در دوره بدو استخدام مسئولین فنی که در سایت علم فود به صورت ویدیویی ارائه شده و در بستر اپلیکشین قابل مشاهده می باشد، تمامی سرفصل های مهم غذا و دارو که مسئولین فنی صنایع غذایی در بدو ورود به کار باید بدانند آموزش داده شده است. بعد از گذراندن دوره، گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با ۵ امتیاز ارائه میشود. برای آشنایی با دوره بر روی مشاهده آموزش کلیک کنید:

دوست عزیز علم فودی، با مراجعه و عضویت در سایت علم فود میتونی به کلی مقاله در زمینه صنایع غذایی و دوره های تخصصی صنایع غذایی دسترسی داشته باشی، کافیه روی لینک زیر کلیک کنی:

سایت علم فود

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 5 / 5. تعداد رای: 1

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی