شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی

شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی به چه صورت است؟ در این پست از علم فود قصد داریم چگونگی شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی را بررسی کنیم. با علم فود همراه باشید.

 

شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی

برای شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی به ابزار و مواد زیر نیاز داریم:

 • ترازو،
 • مخلوط کن
 • لوله آزمایش
 • پلیت و پیپت
 • شکر
 • اتوکلاو
 • ابزارآلات آزمایشگاهی
 • پنبه و فویل
 • بن ماری
 • انکوباتور
 • دستگاه پرگنه شمار
 • ارلن
 • روپوش و دستکش
 • ماسک و کلاه
 • اتانول 70 درجه
 • محلول رینگر یک چهارم
 • محیط کشت DRBC( دیکلوران رز بنگال کلرامفنیکل آگار)
 • آب مقطر

آزمایش اندازه گیری کپک و مخمر در مواد غذایی

 

روش شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی:

1-تمام وسایل مورد استفاده را استریل کنید.

2-میزکار را با استفاده از الکل استریل کنید.

3- 10 گرم نمونه را همگن کنید و تا رقت 0.001 رقیق سازی کنید.

4ـ محیط کشت DRBC را طبق دستورالعمل شرکت سازنده در یک ارلن تهیه کنید.

5ـ برای هر رقت دو پلیت درنظر بگیرید و یک پلیت به عنوان پلیت شاهد آماده کنید.

6ـ با استفاده از ماژیک شماره نمونه، رقت و تاریخ را روی پلیت ها درج کنید.

7ـ با استفاده از پیپت استریل یک میلی لیتر از رقت موردنظر را برداشته و به پلیت استریل منتقل کنید.

8ـ حدود 15 میلی لیتر از محیط کشت تهیه شده با دمای 40 تا 50 درجه سلسیوس را به پلیت های حاوی رقت اضافه کنید.

9ـ برای مخلوط شدن نمونه با محیط کشت، پلیت را به صورت دورانی(8)روی سطح میز تکان دهید و سپس درب آن را ببندید.

این مقاله رو از دست نده:  اندازه گیری pH پنیر

10ـ کمی صبر کنید تا محیط کشت پلیت ها جامد شود.

11ـ پلیت ها را برگردانید و داخل انکوباتور با دمای 25 درجه سلسیوس به مدت 3 ± 72 ساعت قرار دهید.

12ـ تعداد پرگنه ها را شمارش کنید. (در صورت زیاد بودن تعداد پرگنه ها، یک چهارم از پلیت را شمارش کنید و در عدد 4 ضرب کنید)

13ـ تعداد پرگنه های شمارش شده را در عکس رقت، ضرب کنید.

توجه 1:کلیه عملیات کشت میکروبی را باید در کنار شعله، دور از جریان هوا و با شرایط استریل انجام دهید.

توجه2: پلیت شاهد فقط دارای محیط کشت بدون نمونه است. در موقع ریختن نمونه در سطح پلیت، دقت کنید که درب پلیت را با زاویه 45 درجه نیمه باز نگه دارید.

علم فود

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

2 پاسخ

 1. با سلام
  چرا برای شمارش کپک و مخمر از محیط کشت ygc استفاده نکردین؟

 2. با سلام
  چرا از محیط کشت ygc برای کپک و مخمراستفاده نکردین؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.