اندازه گیری اسیدیته روغن زیتون

اندازه گیری اسیدیته روغن زیتون به چه صورت است؟ در این پست از علم فود قصد داریم اندازه گیری اسیدیته روغن زیتون را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

اندازه گیری اسیدیته روغن زیتون

برای اندازه گیری اسیدیته روغن به ابزار و مواد زیر نیاز داریم:

  • بورت
  • ارلن مایر
  • ترازوی آزمایشگاهی
  • روغن زیتون
  • اتانول
  • فنول فتالئین
  • سدیم هیدروکسید 0.1 نرمال

اندازه گیری اسیدیته روغن

 

مراحل انجام آزمایش:

20-1 گرم روغن را در ارلن 250 میلی لیتری بریزید.

50-2 میلی لیتر اتانول به ارلن اضافه کنید.

3-چند قطره فنول فتالئین اضافه کنید.

4-محلول را با سدیم هیدروکسید 0.1 نرمال تا ایجاد رنگ صورتی که 15 ثانیه پایدار باشد، تیترکنید.

5- با استفاده از فرمول زیر اسیدیته روغن زیتون را محاسبه کنید:

فرمول اندازه گیری اسیدیته روغن زیتون

نرمالیته سدیم هیدروکسید: N
حجم سود مصرفی: V
وزن نمونه:W

اگر جواب در 1.99 ضرب شود اسیدیته بر حسب اولئیک اسید به دست می آید.

علم فود

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 اندازه گیری قند مواد غذایی

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.