اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل

اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل

اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل به چه صورت است؟ اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل به چه صورت است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. برای آشنایی با اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل، این مقاله از علم فود را مطالعه کنید.

 

هیدروکسی متیل فورفورال در عسل چیست؟

این ترکیب حاصل تجزیه قند های ساده و فروکتوز در شرایط اسیدی است. فعالیت انورتاز و دیاستاز موجب تشکیل HMF می شود که نسبت به گرما حساس و تولید آن تسریع می شود. افزودن قند یا شربت انورت که از هیدرولیز اسیدی ساکارز بدست میاید دارای هیدروکسید فورفورال می باشد که با رزور سینول (شناساگر) واکنش نشان میدهد. البته شربت انورت که با استفاده از آنزیم انورتاز تهیه شده باشد حاوی HMF نخواهد بود، بنابراین به واکنش مذبور پاسخ نمی دهد.

 

آیا میتوان از HMF به عنوان پارامتر تشخیص تقلب در عسل استفاده کرد؟

خوشبختانه تهیه شربت انورت با فرآیند آنزیمی بسیار گران بوده و بنابراین به عنوان تقلب در عسل مورد استفاده قرار نمی گیرد. (در عسل طبیعی اگر حرارت دیده باشد ممکن است ایجاد شود لذا به عنوان مهمترین آزمایش نیست). حرارت میزان HMF را افزایش می دهد و اگر مقدار آن از حد مجاز که ۰/۰۶ تا ۰/۲ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم می باشد افزایش یابد نشان می دهد که عسل حرارت دیده و این عسل تیره تر است. در ادامه دو روش اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال با معرف و به روش اسپکتروفتومتری را بررسی میکنیم:

 

اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل با معرف

وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل با معرف

1- ترازوی دیجیتال

2- بشر ۱۰۰ میلی لیتری

3- پیپت ۵ و ۱۰ میلی لیتری

4- لوله ی آزمایش درب دار

5- همزن مواد

 

مواد مورد نیاز برای اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل با معرف

1- اتر اتیلیک

2- معرف رزور سینول

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100اندازه گیری پروتئین آرد

 

روش آزمون اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل با معرف

١- حدود ۱۰ گرم از عسل را در بشر توزین نموده و با ۲۰cc آب مقطر مخلوط کرده و در واقع یک محلول ۵۰٪ تهیه می نمائیم.

۲- حال ۱۰cc از این محلول ۵۰٪ را به یک لوله آزمایش درب دار منتقل می نمائیم و 5 سی سی اتیلیک به آن می افزائیم. این عمل در زیر هود انجام میشود.

3- نمونه را توسط شیکر به خوبی هم میزنیم.

4.دو سی سی از لایه بالایی را جدا کرده و به یک لوله آزمایش کوچکتر منتقل میکنیم.

5. به آن 3 سی سی قطره معرف رزورسینول اضافه میکنیم. اگر در عرض یک دقیقه رنگ آلبالویی ظاهر شود دلیل بر مثبت بودن آزمایش و وجود متیل فورفورال است. اگر رنگ صورتی کم رنگ که همان رنگ رزورسینول است پدیدار گردید دلیل بر منفی بودن آزمایش و عدم وجود هیدروکسی متیل فورفورال در نمونه است.

آزمون اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل، فرمول اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل

اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال به روش اسپکتروفتومتری

مواد لازم در آزمون اندازه گیری پرولین عسل به روش اسپکتروفتومتری

مواد لازم در اندازه گیری پرولین عسل شامل موارد زیر است:

محلول کاریز یک

محلول کاریز دو

محلول بی سولفیت سدیم 0.2%

وسایل لازم در آزمون اندازه گیری پرولین عسل به روش اسپکتروفتومتری

وسایل لازم در اندازه گیری پرولین عسل شامل موارد زیر است:

دستگاه اسپکتروفتومتری

ترازوی حساس آزمایشگاهی

کاغذ صافی معمولی

لوله آزمایش

بشر

بالن حجمی

 

روش آزمون اندازه گیری پرولین عسل به روش اسپکتروفتومتری

مراحل انجام آزمون اندازه گیری پرولین عسل به شرح زیر است:

مرحله اول آزمون پرولین عسل

۵ گرم از نمونه عسل را در یک بشر کوچک به دقت وزن کنید و آن را در ml ۲۵ آب مقطر حل کنید و به بالن ژوژه ml ۵۰ منتقل کنید سپس ۰٫۵ml از محلول های کاریز یک و کاریز دو به هر یک از آنها اضافه کرده و مخلوط کنید و با آب مقطر به حجم ۵۰ml برسانید در صورت کف کردن ۲ قطره الکل اتیلیک اضافه کنید.

این مقاله رو از دست نده:  دانلود دستورالعمل دریافت نمونه

 

مرحله دوم آزمون پرولین عسل

سپس آن را صاف سپس کرده و ۱۰ml اول را دور ریخته و بقیه را جمع آوری کنید به دو لوله آزمایش هر یک ۵ml از محلول صاف شده عسل را منتقل کنید به یکی از دو لوله (لوله نمونه) ۵ml آب مقطر و لوله دیگر جهت غیر فعال شدن جذب هیدروکسی متیل فورفورال ۵ml بیسولفیت سدیم (لوله شاهد) اضافه کنید.

 

مرحله سوم آزمون پرولین عسل

محتویات لوله ها را به خوبی مخلوط کرده و جذب را در مقابل لوله شاهد در طول موج های nm ۲۸۴ و nm ۳۳۶ در سل کوارتز ۱۰mm بخوانید. بدین ترتیب ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر را در nm ۲۸۴ تنظیم کرده و با محلول لوله شاهد آن را صفر کنید، سپس از محلول لوله نمونه به سل اضافه کنید.

آزمون اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل

مرحله چهارم آزمون پرولین عسل

در صورتی که جذب بیشتر از ۰٫۶ ،باشد لوله ها را با حجم های مساوی آب و محلول بیسولفیت سدیم رقیق کنید تا جایی که جذب نمونه کمتر یا حدود ۰٫۶ شود ( محلول نمونه را با آب مقطر محلول شاهد را با محلول بیسولفیت سدیم رقیق کنید) ضریب رقت (D) را منظور کنید.

مرحله پنجم آزمون پرولین عسل

به همین ترتیب دستگاه اسپکتروفتومتر را در nm ۳۳۶ تنظیم کنید ابتدا با لوله شاهد دستگاه اسپکتروفتومتر را صفر و سپس جذب محلول نمونه را بخوانید چنانچه دستگاه اسپکتروفتومتر دارای گزینه (Difference Absorb , Multi Absorb) باشد می توانید ابتدا تفاضل جذب نمونه را در دو طول موج و سپس تفاضل جذب رفرانس را در دو طول موج به دست آورید و از هم کسر کنید ضریب تبدیل جذب به غلظت را مطابق با فرمول ۱۱ و هیدروکسی متیل فورفورال را مطابق با فرمول زیر محاسبه کنید.

آزمون اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل، فرمول اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل

 

فرمول اندازه گیری پرولین در عسل

فرمول اندازه گیری پرولین عسل به شرح زیر است:

دوره آموزشی آزمایشگاه مواد غذایی

مجموعه علم فود با همکاری یکی از آزمایشگاه های همکار غذا و دارو و سازمان دامپزشکی، دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی و آزمایشگاه شیمی مواد غذایی را به صورت کاملا عملی و تحلیلی تهیه کرده است. در این دوره آزمایش های مهم شیمی مواد غذایی از جمله جدول تغذیه ای مواد غذایی که جزء آزمایشات مهم هستند به صورت کاملا عملی آموزش داده شده است. از مواردی که در دوره عملی آزمایشگاه شیمی آموزش داده شده میتوان به اندازه گیری پروتئین، چربی، قند، نمک، اسیدیته، خاکستر، دانسیته و آزمایشات مهم دیگر اشاره کرد.

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 آزمون عصاره آبی ادویه

همچنین در دوره آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی سعی شده چالش های احتمالی در آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی بررسی و راه حل هایی برای آن ارائه گردد. نحوه رقت سازی، ساخت محیط کشت، بررسی استاندارد، نحوه افزودن مکمل ها و نحوه کشت و شمارش میکروارگانیسم های مهم و مشترک بین مواد غذایی در این دوره آموزش داده شده است. برای آشنایی با این دوره ها بر روی ثبت نام و شروع یادگیری دوره های شیمی و میکروب کلیک کنید.

دوره های تخصصی آزمایشگاه مواد غذایی

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

 

دوست عزیز علم فودی اگر می خوای از دوره های تخصصی که علم فود برگزار میکنه باخبر بشی و کلی مطلب علمی در زمینه صنایع غذایی یاد بگیری علم فود رو در اینستاگرام هم دنبال کن (کافیه روی عکس زیر کلیک کنی تا وارد پیج علم فود بشی):

اینستاگرام علم فود

 

علم فود

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 3 / 5. تعداد رای: 5

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

یک پاسخ

  1. خیلی عالی و خوب توضیح دادین ،با اینکه چند ساله فارق التحصیل شدم اما با خواندن توضیح شما خودم را دقیقا در مکان آزمایشگاه تصور کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی