اندازه گیری خاکستر گوشت

اندازه گیری خاکستر گوشت به چه صورت است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با روش اندازه گیری خاکستر گوشت انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹🌹.

 

خاکستر گوشت چیست؟

طبق تعریف خاکستر کل مقدار باقیمانده حاصل از سوزاندن نمونه مورد آزمون، در دمای 25 ± 550 درجه سلسیوس است.

 

وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری خاکستر گوشت

1.آب مقطر

2.هیدروزن پراکسید 30%

3.خشکانه

4.ترازوی دقیق آزمایشگاهی با دقت 0.1میلی گرم

5.آون

6. خردکن، چرخ گوشت

7.بوته چینی

8.کوره الکتریکی

9.اجاق الکتریکی یا شعله گاز

 

روش اندازه گیری خاکستر گوشت

1. بوته را به مدت 20 دقیقه در کورۀ الکتریکی 25 ±  550 درجۀ سلسیوس گرما دهید، سپس آن را در خشکانه و در دمای اتاق خنک کنید. سپس با ترازوی دقیق آزمایشگاهی با دقت تقریبی 0.1 میلی گرم وزن کنید (m0).

2. 1.5 تا 2 گرم از نمونه ازمایشگاهی را به بوته انتقال دهید و به طور یکنواخت پخش کنید که باید بدون تاخیر و با ترازوی دقیق و با دقت تقریبی 0.1 میلی گرم وزن شود (m1)

3.اگر کورۀ الکتریکی مجهز به کنترل کنندۀ زمانی و دمایی باشد، بوتۀ حاوی نمونه را در کورۀ الکتریکی سرد  قرار دهید و بهتدریج دمای کوره را تا 25 ±  550 درجۀ سلسیوس باال ببرید و 5 تا 6 ساعت عمل گرما  دادن را در دمای 25 ±  550 درجۀ سلسیوس ادامه دهید تا خاکستر سفید رنگ حاصل شود. سپس بوته  را از کوره بردارید و در خشکانه خنک کنید.

4. بررسی خاکستر: اگر خاکستر هنوز سیاه باشد، بوته را سرد کنید و سپس چند قطره هیدروژنپراکسید یا آب
ّ مقطر اضافه کنید و پس از تبخیر رطوبت بر روی صفحه گرم، ادامۀ عمل را مطابق همین دستور تکرار کنید.
پس از سرد کردن، به وسیلۀ ترازوی آزمایشگاهی با دقت تقریبی 0.1 میلی گرم وزن کنید(m2).

این مقاله رو از دست نده:  بهترین دانشگاه های صنایع غذایی ایران

5.چنانچه کوره دارای کنترل کننده دما و زمان نباشد، ابتدا نمونه را در دمای 130 درجه سلسیوس به مدت یک ساعت در اون خشک کنید، سپس بوته را از داخل اون بردارید و روی اجاق الکتریکی یا شعله گاز گرما دهید تا نمونه مورد نظر کاملا بسوزد و دیگر دودی از آن متصاعد نشود. در هنگام سوزاندن، نمونه نباید آتش بگیرد و شعله ور شود.

6.سپس بوته حاوی نمونه را در کوره الکتریکی سرد قرار دهید و دمای کوره را تا 25±   550 درجة سلسیوس
بالا ببرید و بعد از 4 ساعت، بوته را از کوره بردارید و در خشکانه خنک کنید.

7.فرمول اندازه گیری درصد خاکستر گوشت:

فرمول اندازه گیریب درصد خاکستر گوشت

 

علم فود

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاه ها بسته شده است