خرید کتاب های صنایع غذایی
کتاب اصول بسته بندی مواد غذایی
تخفیف ویژه
کتاب اصول بسته بندی مواد غذایی
100,000 تومان

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی