آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات

اصول آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم را در دوغ

آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات به چه صورت است؟ اندازه گیری نگهدارنده های مواد غذایی با دستگاه HPLC چگونه است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

اصول آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات

در این مقاله، به عنوان نمونه اصول آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات را در دوغ را بررسی میکنیم. اصول آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات را در دوغ به این صورت است که در این روش ابتدا پروتئین های موجود در دوغ با روش پروتئین زدایی به وسیله حلال استونیتریل رسوب داده میشود.

پس از سانتریفوژ کردن محلول شفاف رویی صاف شده به دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تزریق میشود. یادآوری در این آزمون به دلیل آن که استونیتریل به عنوان یکی از اجزای فاز متحرک به کاربرده شده است، به منظور انطباق بیشتر محلول آماده ی تزریق و فاز متحرک از میان مواد مختلف برای پروتئین زدایی از استونیتریل استفاده شده است.

اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات

مواد مورد نیاز در آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات

ترکیبات مورد نیاز در آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات شامل موارد زیر است:

محلول بافر آمونیوم استات

متانول با درجه HPLC

استونیتریل با درجه HPLC

آب یون زایی شده

سدیم بنزوات با خلوص تجزیه ای

پتاسیم سوربات با خلوص تجزیه ای

متیل بنزوئیک اسید به عنوان استاندارد داخلی

فاز متحرک کروماتوگرافی مایع

محلول های استاندارد ذخیره

 

ابزار مورد نیاز در آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات

ابزار مورد نیاز در آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم شامل موارد زیر است:

سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

آشکارساز UV با امکان ثبت کروماتوگرام کمینه در دو طول موج

ستون فاز معکوس C با طول ۲۵ سانتیمتر قطر داخلی ۴٫۶ میلیمتر و اندازه ذرات ۵ میکرومتر

محافظ ستون، مناسب برای ستون شامل مواد پرکننده ی یکسان (Cis)

سیستم ،تزریق با حجم تزریق ۲۰ میکرولیتر

سرنگ تزریق HPLC ۱۰۰ میکرولیتری

این مقاله رو از دست نده:  دستورالعمل نگهداری نمونه شاهد مواد غذایی

دستگاه سانتریفیوژ با کمینه G ۴۰۰۰

لوله ی سانتریفیوژ با حجم ۱۵ میلی لیتر

فیلتر سرسرنگی از جنس PTFE با اندازه منافذ ۰٫۴۵ میکرومتر

ترازوی آزمایشگاهی با دقت ۰٫۰۰۰۱ گرم

pH متر

حمام التراسونیک

هم زن مغناطیسی

بالن های حجمی ۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

پیپت حباب دار ۳ و ۱۰ میلی لیتری

پیپت خودکار با قابلیت اندازه گیری حجم های ۱۰۰۰-۵۰۰ میکرو لیتری

آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات با HPLC

مراحل اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم سوربات

آزمون اندازه گیری بنزوات سدیم و پتاسیم به صورت زیر است:

مرحله اول

ابتدا محلول های زیر را تهیه کنید:

محلول استاندارد ۱۰۰ میلی گرم برلیتر از استاندارد داخلی (محلول 1 ) :

مقدار ۰/۰۱ گرم از 4-متیل بنزوئیک اسید را درون یک بالن حجمی ۱۰۰ میلی لیتری، ریخته و با آب یون زدایی شده آن را به حجم برسانید. به دلیل حلالیت کم این ترکیب در آب ابتدا آن را در مقدار ۲ میلی لیتر متانول حل کرده و سپس، با آب یون زدایی شده  آن را به حجم برسانید.

 

محلول استاندارد ۱۰ میلی گرم بر لیتر از استاندارد داخلی (محلول 2):

مقدار ۵ میلی لیتر از محلول ۱ ساخته شده را در بالن ۵۰ میلی لیتری، ریخته و با آب یون زدایی شده به حجم برسانید.

 

محلول مخلوط استاندارد ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر از سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات (محلول۳)

روش تهیه مقدار ۰٫۱ گرم سدیم بنزوات و ۰٫۱ گرم پتاسیم سوربات را توزین کرده و با هم درون یک بالن ۱۰۰ میلی لیتری ریخته و با آب یون زدایی شده به حجم برسانید.

 

محلول مخلوط استاندارد ۱۰۰ میلی گرم برلیتر از سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات (محلول۴)

مقدار ۵ میلی لیتر از محلول ۳ ساخته شده را در بالن ۵۰ میلی لیتری، ریخته و با آب یون زدایی شده به حجم برسانید.

 

محلول مخلوط استاندارد ۲۰ میلی گرم بر لیتر از سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات و ۱۰ میلی گرم بر لیتر از استاندارد داخلی (محلول5)

برای تهیه محلول استاندارد ۲۰ میلی گرم بر لیتر از سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات، مقدار ۱۰ میلی لیتر از محلول (۴)  را در بالن ۵۰ میلی لیتری ریخته و سپس مقدار ۵ میلی لیتر از محلول ۱ استاندارد داخلی  را به آن بیافزائید و با آب یون زدایی شده آن را به حجم برسانید تا استاندارد داخلی با غلظت ۱۰ میلی گرم بر لیتر، به دست آید.

این مقاله رو از دست نده:  آزمایش اندازه گیری کلسیم در مواد غذایی

محلول مخلوط استاندارد ۱۵ میلی گرم بر لیتر از سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات (محلول6)

برای تهیه این محلول استاندارد ۱۵ میلی گرم بر لیتر از سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات، مقدار ۰٫۷۵ میلی لیتر از محلول ۴ را در بالن ۵ میلی لیتری ریخته و با آب یون زدایی شده آن را به حجم برسانید.

 

مرحله دوم

در مرحله دوم اندازه گیری بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم،محلول شماره 5 را به خوبی هم بزنید و مقدار 5 میلی لیتر از آن را در لوله سانتریفیوژ 15 میلی لیتری، ریخته و به آن مقدار 5 میلی لیتر استونیتریل اضافه کنید و به مدت زمان 1 دقیقه آن را تکان دهید.

 

مرحله سوم

ابتدا نمونه دوغ را قبل از باز شدن، به شدت تکان دهید، تا یکنواخت و همگن گردد. حجمی از ان را به بشری منتقل کنید و با همزن مغناطیسی، آن را با دور کم هم بزنید. سپس، در حالی که نمونه به هم میخورد ۳ میلی لیتر از آن را به بالن ۵ میلی لیتری منتقل کرده و حجم مشخصی از استاندارد داخلی را بر طبق نکته زیر این بند به آن افزوده و با آب یون زدایی شده آن را به حجم برسانید.

 آن را به شدت تکان دهید، سپس آن را به لوله سانتریفوژ ۱۵ میلی لیتری منتقل کرده و بالن را با ۵ میلی لیتر،استونیتریل شستشو داده و محلول شستشو را به طور کامل به لوله سانتریفیوژ بیافزائید.این مخلوط را پس از تکان دادن به مدت زمان ۲ دقیقه در حمام اولتراسونیک با دمای ۴۰ درجه سلسیوس قرار دهید و با ۴۰۰۰G به مدت زمان ۵ دقیقه آن را سانتریفیوژ .کنید محلول شفاف رویی را به وسیله ی فیلتر ،سرسرنگی صاف کنید و برای محاسبه مقدار سدیم بنزوات و پتاسیم ،سوربات، از آن استفاده کنید.

 

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) چیست؟

این روش یکی از روش های کروماتوگرافی است که در آن فاز ساکن در یک ستون فلزی پر شده و فاز متحرک مایع با فشار از آن عبور میکند. تمایل متفاوت ترکیبات مختلف به فازهای ساکن و متحرک، منجر به جداسازی اجزای مخلوط میشود.

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 شمارش استاف اورئوس در مواد غذایی

 

چرا در مواد غذایی از بنزوات سدیم استفاده میشود؟

امروزه استفاده از مواد افزودنی از اهمیت خاصی در صنعت غذا برخوردار میباشد به طوری که کمتر مواد غذایی تولید میشود که در آن از مواد افزودنی استفاده نشود. بنزوات سدیم میتواند به عنوان یک ماده نگهدارنده در جلوگیری از فساد میکروبی بسیاری از مواد غذایی تولید شده در صنعت نقش عمده ای داشته باشد. کاربرد مواد افزودنی در تولید محصولات غذایی که در آن استفاده از فرایند حرارتی امکان پذیر نمی باشد و یا در مناطقی که دارای هوای گرم و مرطوب بوده و فاقد سردخانه های مناسب می باشند می تواند ضایعات مواد غذایی را به طور چشمگیری کاهش دهد.

به نظر می رسد با توجه به کاربرد اجتناب ناپذیر بنزوات سدیم برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها و با توجه به همه فوایدی که بنزوات سدیم می تواند داشته باشد استفاده از این ماده باید تحت کنترل قرار گیرد. مقدار بنزوات سدیم مورد استفاده و خلوص آن بسیار حائز اهمیت است چون در صورت خلوص نامناسب آن مواد مضر وارد ماده غذایی میشود نکته مهم تر این که کاربرد بی رویه این ماده به منظور پنهان کردن تولید غیراستاندارد و عدم رعایت بهداشت در تولید محصولات غذایی و حمل و نقل نامناسب باعث ایجاد مشکلاتی در رابطه با سلامت مصرف کنندگان می شود.

در به کارگیری بنزوات سدیم باید دقت شود که این ماده به طور عمده متوقف کننده رشد و نه از بین برنده میکروارگانیسم ها می باشد و تولید کنندگان موظف به رعایت استاندارد ملی شماره ۱۸۳۶ با عنوان آیین کار اصول کلی بهداشتی می باشند که باعث کاهش بار میکروبی می شود.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 3.6 / 5. تعداد رای: 5

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی