1399-06-01
خط تولید مالت جو

خط تولید مالت جو

  غالبا از جو برای تهیه مالت استفاده می شود هر چند که مقدار قابل […]