پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند؟

 

پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند؟پروبیوتیک ها در چه مواد غذایی هستند؟

سلام سلام خدمت دوستان عزیز علم فودی🌹. امروز می خواهیم به این سوال جواب بدیم که پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند؟ این روزا خیلی اسم پروبیوتیک ها رو میشنویم و در حال حاضر هم در صنعت غذا، محصولات مختلفی بر پایه پروبیوتیک در حال تولید هست. مثل سس پروبیوتیک، پنیر و ماست پروبیوتیک.

اما پروبیوتیک چیه؟ آیا واقعا خیلی تاثیر روی سلامتیمون داره؟؟ آیا مصرف محصولان انقدر میتونه مفید باشه؟ آیا واقعا زندگی ما رو تغییر میده؟😊 خب بعد که متوجه شدیم چه تاثیراتی میتونه رو سلامتیمون داشته باشه، حلا این سوال پیش میاد که پروبیوتیک ها در چه مواد غذایی هستند؟ خب اول از همه بهتر ببینیم اصلا خود پروبیوتیک چیه تا بعدش به این بپردازیم که ایا زندگی ما رو تغییر میده یانه و یا اینکه در کدوم مواد غذایی میشه پروبیوتیک ها رو پیدا کرد؟؟

 

تیم علم فود برای بازدهی بهتر و درک بهتر مطلب اقدام به تهیه پادکست استاندارد برای این مقاله نموده است. 🌹🤞

 

پروبیوتیک چیست؟

بر اساس تعریف FAO (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) و WHO (سازمان بهداشت جهانی) پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف به میزان کافی تاثیرات سودمندی بر روی رشد میزبان خود دارند. پروبیوتیک از کلمه یونانی پروبیوس (probios) که در لغت به معنای برای زندگی بوده، گرفته شده است. این میکروارگانیسم ها به عنوان مکمل غذایی و به واسطه بهبود تعادل میکروبی روده تاثیر مثبتی بر میزبان می گذارند. مفهوم پروبیوتیک نوین نبوده و در واقع توسط انسان از هزاران سال پیش بصورت غذاهای تخمیرشده مصرف شده است.

پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند؟

 

تاریخچه استفاده از پروبیوتیک ها

پروبیوتیک برگرفته از یک فرضیه پیشنهاد شده توسط مچنیکوف ( Mechnikov)، دانشمند روسی در سال 1900 است که عامل زندگی طولانی و سلامت روستاییان بلغاری را مصرف محصولات شیری تخمیری می دانست. او معتقد بود که تخمیر لاکتوباسیلوس ها تحت تاثیر میکروفلورهای روده بزرگ باعث کاهش میکروب های سمی روده بزرگ می شود.

طبق تعریف سازمان غذا و دارو و سازمان جهانی بهداشت ، پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده‌ای هستند که اگر به تعداد کافی به صورت زنده مصرف شوند اثرات سلامت بخشی در میزبان بروز می‌دهند. تاثیرات مثبت پروبیوتیک ها تنها زمانی  مشاهده می شود که غذا در هنگام مصرف حاوی حداقل میزان مورد نیاز از میکروارگانیسم های زنده باشد.صنایع غذایی این میزان را حداقل بین cfu/ml 106-107  در نظر گرفته است.

 

پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند؟

برای پاسخ به این سوال که پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند، میتوان به موارد اثربخش آنها بر سلامتی و تاثیر مثبت انها در بهبود عملکرد اشاره کرد. مطالعات متعددی در خصوص خواص سلامت بخش پروبیوتیک ها صورت گرفته است که در اینجا به برخی از خواص پروبیوتیک‌ها اشاره می کنیم:

 

 

خواص ضد سرطان:

پروبیوتیک ها از جمله لاکتوباسیلوس ها و ‏بیفیدو باکتریوم ها قادرند ترکیبات N-نیتروزآمین را که به عنوان عامل مهم سرطان روده و مثانه شناخته شده‌اند ، تجزیه کنند و اثر جهش زایی آنها را به طور موثر کاهش دهند. به همین دلیل ضدسرطان بودن از خواص پروبیوتیک ها می باشد.

 

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 شمارش اشرشیاکلی در مواد غذایی

تحریک،تقویت سیستم ایمنی :

علت تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن با پروبیوتیک ها، ترکیبات دیواره سلولی آن ها است . باکتری هایی که برای یک فرد خاصیت ایمن سازی ‏‏دارند، دراصطلاح “ایمنی-بخش” نامیده می‌شوند. ثابت شده است که این ریز زنده ها هم پیشگیری کننده و هم درمانگر عفونت های ویروسی نظیر سرماخوردگی های رایج وآنفولانزا هستند.

خواص پادعفونتی:

پروبیوتیک ها میزبان را از ابتلاء به بیماری های عفونی در امان می‌دارند و به درمان نسبی این بیماری ها کمک می‌کنند . عفونت های رایج درجمعیت انسانی شامل عفونت های روده ای و علائم ناشی از آن(اسهال از مهمترین نشانه های آن است)، تنفسی، ادراری و سایر عفونت‌های اندام‌های درونی نظیر کبد ، کلیه مثانه است.

 

کاهش کلسترول سرم:

شواهد نشان داده‌اند که باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و برخی از گونه‌های بیفیدوباکتریوم مانند بیفیدوباکتریوم لاکتیس قادرند مقدار کلسترول خون را کاهش دهند.

بهبود ناسازگاری لاکتوز:

برخی شواهد تحقیقات علمی نشان داده است که مصرف پروبیوتیک ها به برطرف شدن علائم عدم تحمل لاکتوز و امکان گوارش آسانتر شیر و دیگر محصولات لبنی کمک می‌کند. از دیگر خواص سلامت بخش پروبیوتیک ها با هدف درمانی میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
درمان یبوست، درمان حساسیت و آلرژی‌های غذایی ، اضافه وزن ، پوسیدگی دندان ، بیماری های قلبی-عروقی

 

خصوصیات پروبیوتیک ها:

 • ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮاي ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻮد.
 • ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺳﻠﻮل زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﺳﻤﯽ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزا و ﺳﺮﻃﺎنزا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﮕﺮدد. به‌عبارتی اﯾﻤﻦ باشد.
 • ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﯿﺪي ﻣﻌﺪه، ﻧﻤﮏﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
 • داراي ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺟﻬﺶ ﻧﺸﻮد.
 • ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻣﻌﺪه و روده و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

پروبیوتیک ها در چه مواد غذایی هستند؟

با وجود گوناگونی میکروارگانیسم های پروبیوتیک، آنچه به عنوان محصولات پروبیوتیک در بازار ارائه می‌شود به گروه باکتری‌های اسید لاکتیک تعلق دارند. در دستگاه گوارش انسان به طور طبیعی اسید لاکتیک را به عنوان اصلی‌ترین محصول متابولیکی تولید می‌کنند. این پروبیوتیک ها در محصولات غذایی به عنوان بخشی از فرآیند تخمیر افزوده می‌شوند.

 

پروبیوتیک ها در چه مواد غذایی هستند

 

 

در زیر به برخی از این محصولات یه اشاره می‌کنیم:

غلات :

سوش های لاکتوباسیلوس به عنوان میکروارگانیسم های پیچیده‌ای هستند که برای رشد،کربوهیدرات‌های قابل تخمیر ، آمینو اسیدها ویتامین های گروه B ، نوکلئیک اسیدها و مواد معدنی احتیاج دارند، یک راه ارزان برای به دست آوردن سوبسترای غنی شده برای رشد میکروارگانیسم ، تخمیر غلات می‌باشد.

 

برنج :

فرآورده های برنج می‌توانند محیط سودمند برای توسعه غذاهای پروبیوتیک باشند. ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﻧﺪه ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوتئین، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻗﻨﺪﻫﺎ و ویتامینﻫﺎ ﻣﻲ‌ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

این مقاله رو از دست نده:  15 مواد غذایی غنی از کلسیم + نقش کلسیم در بدن

 

نان فراسودمند :

ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه‌اي اﺳﺖ ﻛﻪ به ﺗﺎزﮔﻲ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص تغذیه‌ای، ﻣﺰاﻳﺎي سلامت‌ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻲتواند از ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از بیماری‌ﻫﺎ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ. ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴک ها اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮد . در ﻣﻴﺎن نانﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺳﻮﻳﺎ، ﺳﺒﻮس، ﺟﻮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آردي ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ از ﮔﺮوه نان‌های ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ هستند، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺒﻮس، ﺳﻮﻳﺎ، ﺟﻮ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده شود.

پروبیوتیک در چه مواد غذایی یافت می شود

 

نان سویا:

از ﺗﺮﻛﻴﺐ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ میﺷﻮد و  تامین کننده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ویتامین های  E و  B ﺑﺪن اﺳﺖ .اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﺎن از رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و اﺳﺘﺮوژن و ﻛﻠﺴﻴﻢ آن از ﺑﺮوز ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان و اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ ـ ﻋﺮوﻗﻲ زﻧﺎن ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.

نان سبوس دار:

 ﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ آرد ﮔﻨﺪم و ﭘﻮدر ﺳﺒﻮس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن میﺷﻮد. نان‌های ﭘﺮﺳﺒﻮس ﻳﻜﻲ از غنی‌ترین ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻴﺒﺮي و ﺳﺮﺷﺎر از ویتامین‌های گروه B و اﻣﻼﺣﻲ ﭼﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، روي و درﺻﺪي از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﭼﺎودار ﺗﻬﻴﻪ میشود در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ B ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺳﺒﻮس اﻳﻦ ﻧﺎن میﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﭘﺮزﻫﺎي دﻳﻮاره روده و ﻣﻌﺪه ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اینکه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﺻﻔﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از رﻳﺴﻚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ و ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي می ﻛﺎﻫﺪ.

 

نان جو:

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻮي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ نانﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي دیابتی‌ها مناسب‌ترین نان به شمار می‌رود و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ارزش تغذیه‌اي دارد .اﻳﻦ ﻧﺎن اﮔﺮ از داﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻓﻴﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ مزاج روزاﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﻧﺎن ﺣﺎوي ﺳﺒﻮس ﺟﻮ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮي دوﺳﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ملین‌تر اﺳﺖ . مهمﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاص ﻧﺎن ﺟﻮ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻗﻮاي ﺟﺴﻤﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت انسولین ﺳﺎزي ﺑﺪن است. ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﺎن در زﻣﺎن ﺳﺤﺮ، از ﺑﺮوز ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ در ﺳﺎﻋﺎت روز اداري می ﻛﺎﻫﺪ.

ترشی کلم:

ترشی کلم، کلم های ریز خرد شده ای است که توسط باکتری های اسید لاکتیک تخمیر شده است. ترشی کلم علاوه بر داشتن خاصیت پروبیوتیکی، سرشار از فیبر و همچنین ویتامین های C ، B و K. است. همچنین دارای سدیم زیادی است و حاوی آهن و منگنز است.

 

نوشیدنی کامبوچا:

کامبوچا یک نوشیدنی تخمیر شده چای سیاه یا سبز است. این چای محبوب توسط یک کلنی دوستانه از باکتری ها و مخمر تخمیر می شود. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه آسیا، این نوشیدنی مصرف می شود. از آنجا که کومبوچا با باکتری و مخمر تخمیر می شود، احتمالاً دارای خواص سلامتی مرتبط با خواص پروبیوتیک آن است.

 

 

 

لبنیات :

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺷﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﻠﮕﺮ یک ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﺮ اﻛﺜﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ جنسﻫﺎي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﺑﻴﻔﻴﺪوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴک ﺟﻬﺖ رﺷﺪ بسیار ﺧﻮب در ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک رﺷﺪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺷﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺮدد. .ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻘﺎء ﺳﻮﻳﻪ در روده ﻣﻲ ﺷﻮد.

این مقاله رو از دست نده:  ناتامایسین در صنایع غذایی(کاربرد+تولید+مزایا)

ماست:

ماست یکی از بهترین منابع پروبیوتیک است که حاوی باکتری های مفیدی است که می توانند سلامتی شما را بهبود ببخشند. علاوه بر این، ماست ممکن است برای افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارند مناسب باشد. این موضوع به این دلیل است که باکتری ها مقداری از لاکتوز را به اسید لاکتیک تبدیل می کنند، و به همین خاطر نیز طعم ماست ترش است.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که همه ماست ها حاوی پروبیوتیک های زنده نیستند. در بعضی موارد، باکتری های زنده در طی فرآیند از بین میروند. به همین دلیل، از برند و اعتبار ماست پروبیوتیک خریداری شده، اطمینان حاصل کنید.

ماست پروبیوتیک

کفیر:

کفیر یک نوشیدنی شیر پروبیوتیک تخمیر شده است. این ماده با افزودن دانه های کفیر به شیر گاو یا بز ساخته می شود. گفته می شود کلمه کفیر از کلمه ترکی keyif آمده است که به معنی “احساس خوب” بعد از غذا خوردن است. در واقع، کفیر فواید زیادی برای سلامتی دارد. در مورد چگونگی تولید کفیر و خواص آن بخوانید.

در حالی که ماست احتمالاً بهترین غذای شناخته شده پروبیوتیک در رژیم غذایی است، کفیر در واقع منبع بهتری از پروبیوتیک ها میباشد. کفیر حاوی چندین سویه اصلی باکتری و مخمر خوب است که آن را به یک  محصول پروبیوتیک متنوع و قوی تبدیل می کند. همچنین کفیر مانند ماست برای افراد دارای عدم تحمل لاکتوز مناسب است.

 

مواد غذایی پروبیوتیک کدامند

 

پنیر:

اگرچه اکثر پنیرها تخمیر می شوند، اما به این معنی نیست که همه آنها حاوی پروبیوتیک هستند. اما با این حال امروزه در صنعت غذا، پنیرهای پروبیوتیک هم تولید میشود.

جمع بندی

در نهایت برای جمع بندی و پاسخ به این سوال که پروبیوتیک ها چگونه زندگی ما را تغییر می دهند، باید گفت پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های پرطرفدار درسراسر جهان میباشند. نتایج حاصل ازتحقیقات مختلف نشان می دهد مصرف پروبیوتیک ها تاثیری مثبت در جنبه های مختلف به سلامتی دارد.البته لازم به ذکر است مصرف پروبیوتیک ها عنوان جایگزین دارویی توصیه نمی‌شود بلکه باید به همراه ورزش و یک رژیم غذایی مناسب جهت ارتقا سلامت جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

منابع :

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴک ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻼت و ﻟﺒﻨﻴﺎت و اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ آن ها
تاثیر پروبیوتیک ها بر سلامت (مزایا و مخاطرات)
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ: اﻫﻤﯿﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ
فرآورده های فراسودمند حاوی شکلات: پروبیوتیک، پریبیوتیک و سینبیوتیک

11 Probiotic Foods That Are Super Healthy

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 5 / 5. تعداد رای: 2

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

به فایل این مقاله احتیاج داری؟

مقالات سایت علم فود قابل کپی نیستند و در صورت نیاز به فایل متنی میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به تهیه آن کنید، توضیحات زیر را با دقت بخوانید.

برای تهیه فایل PDF این مقاله کافیه مراحل زیر رو انجام دهید:

 • وارد لینک پرداخت شوید
 • اطلاعات خودتون رو به صورت صحیح وارد کنید
 • ***در فرم پرداخت لینک مقاله مورد نظر خود را وارد نمائید*** (در صورت وارد نکردن لینک، هیچ فایلی برای شما ارسال نخواهد شد)
توجه کنید که فایل PDF همین مقاله برای شما ارسال خواهد شد. و هیچ محتوای بیشتری نسبت به این مقاله ارسال نخواهد شد. (این قابلیت برای کسانی است که نیاز به فایل محتوا جهت ارائه در دانشگاه یا مقالات دارند است)

با توجه به اینکه فرآیند ارسال به صورت دستی انجام میشود، ممکن است این فرآیند تا چند ساعت زمان بر باشد به همین جهت پس از پرداخت میتوانید از طریق آیکون پشتیبانی که در انتهای صفحه مشاهده میکنید، پیگیری های لازم را انجام دهید

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیج اینستاگرام علم فود

 • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
 • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
 • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
 • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی