صفر تا 100 آزمون های آبمیوه

آزمون های آبمیوه

آزمایشات آبمیوه کدامند؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون های آبمیوه انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

 

آزمایشات آبمیوه

آزمون 1آبمیوه

آزمون مواد خارجی در آبمیوه

 • شن و خاک
 • مواد
 • تتراكلروركربن
 • سلسيوس درجه 70 آون
 • بشر ميليليتری 100
 • ساعت شيشه
 •  كاغذ صافی با مش ريز ای شيشه قيف

دوره های تخصصی آزمایشگاه مواد غذایی

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

روش اندازه گیری مواد خارجی در آبمیوه

یکی از آزمون های آبمیوه، اندازه گیری مواد خارجی است.10 گرم آزمونه یکنواخت شده را به یک بشر 100 میلیلیتری منتقل کنید. 40 میلیلیتر تتراکلرورکربن به آن اضافه کنید. روی آن یک شیشه ساعت قرار دهید و بگذارید حداقل به مدت دو ساعت بماند. یک کاغذ صافی با مش بسیار ریز را وزن کنید. کاغذ صافی را روی قیف قرار دهید و محلول را از آن عبور دهید. سپس کاغذ صافی را در آون با دمای 70 درجه سلسیوس خشک کنید و پس از رسیدن به وزن ثابت، توزین کنید. وزن کاغذصافی را از وزن کاغذ صافی و شن و خاک کم کنید تا وزن شن و خاک به دست آید.

 

آزمون 2 آبمیوه

آزمون پری ظرف

 • مواد
 • مقطر آب
 • وسايل
 • شيشه ای مدرج استوانه

 

روش اندازه گیری پری ظرف آبمیوه

یکی دیگر از آزمون های آبمیوه، اندازه گیری پری ظرف است. یک استوانه مدرج شیشه ای متناسب با حجم آزمایه را انتخاب کنید و تمام آزمایه را به آرامی به آن منتقل کنید. دمای آزمایه و استوانه مدرج را به 20 درجه سلسیوس برسانید. حجم را در این دما اندازه گیری کنید. ظرف خالی و تمیز آزمایه را با آب مقطر تا زیر لبه ظرف (حدود 5 میلیلیتر) پر کنید. حجم آب مقطر را در دمای 20 درجه سلسیوس اندازه گیری کنید.

این مقاله رو از دست نده:  آزمون های میکروبی آب آشامیدنی

 

اندازه-گیری-درصد-پری-آبمیوه

 

آزمون 3 آبمیوه

اندازه گیری گوشت میوه

یکی از آزمون های آبمیوه، اندازه گیری گوشت میوه است. وسایل و مواد لازم برای این آزمون به صورت زیر است:

 • سانتريفوژ دستگاه
 •  الک با مش 2 ميلی متر

آزمونه را از الک با سوراخ به قطر 2 ميلي ليتر عبور دهيد و به خوبي مخلوط كنيد. دو لوله سانتريفوژ 50 ميلي ليتري را تا خط نشانه از آزمونه پر كنيد. ظرفيت لوله هاي مدرج بايد بيشتر از 50 ميلي ليتر باشد.  لوله ها را در سانتريفوژ قرار دهيد. سرعت دوراني دستگاه را  طبق جدول یک تنظيم نموده و عمل سانتريفوژ كردن را 15 دقيقه ادامه دهيد. بعد از سانتريفوژ كردن، لوله ها را از دستگاه خارج نموده و در مكان مناسب خود قرار دهيد و به صورت عمودي حجم مواد ته نشين شده را بخوانيد (بر حسب ميلی ليتر). عدد حاصل را در ضريب دو ضرب نموده و آن را به عنوان درصد حجمی گوشت ميوه بيان كنيد.

 

آزمون 4 آبمیوه

اندازه گیری چگالی آبمیوه

یکی دیگر از آزمایشات آبمیوه، اندازه گیری چگالی است. برای این آزمون، به تجهیزات زیر نیاز داریم:

 • چگالی سنج
 • استوانه مدرج 250 میلی لیتری

حدود 250 ميلی ليتر آزمونه را در دمای متناسب با دمای روی چگالی سنج (كه معمولا 20 درجه سلسيوس است) به يک استوانه مدرج 250 ميلی ليتری منتقل كنيد و چگالی سنج را با دقت در ميان آن قرار دهيد به طوری كه چگالی سنج در محلول شناور باشد و به كناره و ته استوانه نچسبد. سپس در يک خط هم تراز با تقعر سطح منحنی محلول، درجه را بخوانيد. ( اين روش در مورد محصولات حاوی پالپ كاربرد ندارد)

 

دوره-های-تخصصی-صنایع-غذایی

آزمون 5 آبمیوه

آزمون مواد جامد محلول در آب (بريكس در 20 درجه سلسيوس)

یکی دیگر از آزمایشات آبمیوه، اندازه گیری میزان مواد جامد محلول در آب است. برای این آزمون به رفرکتومتر نیاز داریم.(برای آشنایی با رفرکتومتر، مقاله کاربرد رفراکتومتر در صنایع غذایی را مطالعه کنید)

روش اندازه گیری بریکس توسط رفرکتومتر

ابتدا دستگاه را با آب مقطر روی عدد صفر تنظيم كنيد. سپس چند قطره آزمونه با دمای 20 درجه سلسيوس را روی منشور رفركتومتر كه بر حسب ساكارز درجه بندی شده است قرار دهيد و پس از حذف پراكندگی نوری و ايجاد دو بخش مساوی روشن و تاريک در صفحه نمايانگر، غلظت مواد جامد محلول در آب را بر حسب بريكس در دمای 20 درجه سلسيوس بخوانيد. نتيجه بر حسب گرم در صد گرم نمونه بيان ميشود.

این مقاله رو از دست نده:  آزمون های کمپوت گلابی(آزمایشات کمپوت گلابی)

1. چنانچه رفركتومتر بر اساس عدد ضريب شكست تنظيم شده باشد، بايد با مراجعه به جداول مربوطه، درصد ساكارز را محاسبه كرد.

2. اگر دمای آزمونه بيشتر از 20 درجه سلسيوس باشد بايد به ازاي هر درجه سلسيوس، مقدار 0/00023 به عدد خوانده شده افزود. اگر دمای آزمونه كمتر از 20 درجه سلسيوس باشد بايد به ازای هر درجه سلسيوس، مقدار 0/00023 از عدد خوانده شد كم كرد تا عدد واقعی غلظت محاسبه گردد.

3- در مورد نمونه های غليظ (كنسانتره، شربت)، اگر از رفركتومترهای جديدی كه بر حسب غلظت بالا ساخته شده اند استفاده شود نيازی به رقيق كردن نمونه نيست. در غير اين صورت آزمونه بايد از محلول 10 درصد وزنی آن تهيه شود و سپس بريكس آن محاسبه گردد.

تجهیزات-آزمایشگاه-های-مواد-غذایی

آزمون 6 آبمیوه

آزمون قلیائیت خاکستر آبمیوه

یکی دیگر از آزمون های آبمیوه، آزمایش قلیائیت خاکستر از آبمیوه است. برای این آزمون به تجهیزات و مواد زیر نیاز داریم:

 • اسید کلریدریک 0.1 نرمال
 • هیدروکسید اسید 0.1 نرمال
 • متیل اورانژ یک درصد آبی : 0/3 گرم متیل اورانژ را به یک بالن مدرج 100 میلی لیتری منتقل کنید و به حجم برسانید.
 • بوته چینی
 • حمام آب گرم
 • بورت

 

روش اندازه گیری قلیائیت خاکستر میوه

به بوته حاوی خاكستر، 10 میلی لیتر اسید كلریدریک 0.1 نرمال اضافه كنید و آن را روی حمام آب قرار دهید تا محلول شفافی به دست آید. سپس آن را سرد كرده چند قطره شناساگر متیل اورانژ یک درصد آبی اضافه كنید و محلول را با هیدروكسید سدیم 0.1 نرمال تا تغییر رنگ قرمز آلبالویی به نارنجی كم رنگ تیتر كنید. اختلاف بین حجم اسید كلریدریک اضافه شده و حجم مصرفی هیدروكسید سدیم را محاسبه كنید. این اختلاف، میلی لیتر اسید لازم برای خنثی كردن خاكستر حاصل از آزمونه میباشد.

این مقاله رو از دست نده:  آزمون اندازه گیری نیتریت در فراورده های گوشتی

آزمون-های-آبمیوه

آزمون آب سیب

آزمون های فیزیکی و شیمیایی آب سیب شامل موارد زیر است:

اندازه گیری بریکس آب سیب : اندازه گیری با رفراکتومتر

اندازه گیری وزن مخصوص آب سیب : اندازه گیری با پیکنومتر

اندازه گیری ماده خشک آب سیب : اندازه گیری با آون

اندازه گیری پی اچ آب سیب : اندازه گیری با پی اچ متر

اندازه گیری کدورت آب سیب : اندازه گیری با کدورت سنج

اندازه گیری خاکستر آب سیب : خاکسترگیری با کوره

رنگ سنجی آب سیب : رنگ سنجی با نرم افزار IMAGE-J

اندازه گیری نمک آب سیب

اندازه گیری قند آب سیب

 

کنترل کیفیت و آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاه مواد غذایی

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، آموزش آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات غذایی را به صورت عملی و تحلیلی تهیه کرده است. برای آشنایی و ثبت نام در این دوره های آموزشی بر روی مشاهده دوره ها کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره ها، امکان دریافت گواهی معتبر و مورد تایید سازمان غذا و دارو با امتیاز آموزشی وجود دارد).

دوره بدو استخدام مسئولین فنی صنایع غذایی

در دوره بدو استخدام مسئولین فنی که در سایت علم فود به صورت ویدیویی ارائه شده و در بستر اپلیکشین قابل مشاهده می باشد، تمامی سرفصل های مهم غذا و دارو که مسئولین فنی صنایع غذایی در بدو ورود به کار باید بدانند آموزش داده شده است. بعد از گذراندن دوره، گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با ۵ امتیاز ارائه میشود. برای آشنایی با دوره بر روی مشاهده آموزش کلیک کنید:

دوست عزیز علم فودی اگر دوست دارید مطالب بیشتری در زمینه صنایع غذایی بدونید حتما پیج اینستاگرام علم فود رو دنبال کنید(کافیه روی عکس زیر کلیک کنید تا وارد پیج بشید).

آزمایشات آبمیوه

 

علم فود

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 4.8 / 5. تعداد رای: 56

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

 • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
 • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
 • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
 • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی