صفر تا 100 آزمون های میکروبی آب معدنی

آزمون های میکروبی آب معدنی.

آزمون های میکروبی آب معدنی چیست؟ کدام آزمون های برای کنترل کیفیت میکروبی آب انجام میشود؟ روش فیلتراسیون غشایی برای آزمون های میکروبی آب معدنی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون های میکروبی آب معدنی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

 

اهمیت شمارش اشرشیا و کلی فرم در آب

یکی از آزمون های میکروبی آب معدنی، شمارش کلی فرم و اشرشیاکلی با روش صافی غشایی است. وجود و گستردگی آلودگی مدفوعی عامل مهمی در ارزیابی کیفیت آب و ریسک های ناشی از آلودگی با این باکتری برای سلامتی انسان است بررسی نمونه های آب از نظر وجود اشریشیاکلی ، که یکی از زیستگاه های آن معمولا روده انسان یا حیوانات خون گرم میباشد میتواند به عنوان شاخص چنین آلودگی هایی باشد.

تفسیر آزمون باکتری های کلی فرم دشوار است زیرا برخی از باکتری های کلی فرم در خاک و آب های سطحی وجود دارند و الزاماً در روده نمیباشند. بنابراین ، وجود باکتریهای کلی فـرم، گرچه اثبات کننـده آلودگی مدفوعی نیست اما، میتواند نشانه نقص در تصفیه انبارش و یا توزیع آب باشد.

 

چه زمانی از روش فیلتراسیون غشایی استفاده میکنیم؟

این استاندارد برای آب های دارای تعداد کم باکتری که بر روی محیط کروموژنیک کلی فرم آگار (CCA) کمتر از ۱۰۰ کلنی داشته باشند مناسب است. این آبها شامل آب آشامیدنی، آب استخر گندزدایی شده یا آب نهایی حاصل از تصفیه خانه های آب آشامیدنی میباشد این استاندارد برای آب های سطحی و آب چاه های با عمق کم کاربرد ندارد.

 

آزمون شمارش اشرشیا و کلی فرم در آب معدنی

مرحله اول

حجم مشخصی از نمونه که باید آزمون شود مثلا برای آب معدنی 1.5 لیتری، 150 میلی لیتر از نمونه که باید آزمون شود با استفاده از فیلتر غشایی صاف کنید. حداقل حجم برای صاف کردن، 10 میلی لیتر از نمونه یا رقت های حاصل از آن است تا از توزیع باکتری روی فیلتر غشایی اطمینان حاصل شود.

آزمون های میکروبی آب معدنی

مرحله دوم

پس از عمل صاف کردن، فیلتر غشایی را بر روی محیط کروموژنیک کلی فرم آگار قرار دهید، اطمینان پیدا کنید که در زیر فیلتر، هوا جمع نشود. پلیت ها را به صورت وارونه در دمای 36 درجه به مدت 21 ساعت گرمخانه گذاری کنید.

این مقاله رو از دست نده:  آزمون اندازه گیری رطوبت عسل

 

مرحله سوم

فیلترهای غشایی را بررسی کنید و کلنی های دارای واکنش مثبت بتا دی گالاکتوزیداز صورتی تا قرمز را به عنوان باکتری های کلی فرم احتمالی که اشریشیا کلی نیستند شمارش کنید. کلیه کلنی های دارای واکنش مثبت بتادی گالاکتوزیداز و بتادی گلوکورونیداز آبی تیره تا بنفش را به عنوان اشریشیا کلی شمارش کنید.

 

مرحله چهارم

برای تایید باکتری های کلی فرم احتمالی که اشریشیا کلی نیستند آزمون اکسیداز را انجام دهید. ترجیحاً تمام کلنیها یا حداقل ۱۰ کلنی صورتی تا قرمز را طبق استاندارد 8199 ISO آزمون کنید. برای این تایید معرف های اکسیداز تجاری میتوانند به کار روند. در صورت عدم استفاده از معرفهای اکسید از تجاری آزمون اکسیداز میتواند با افزودن دو یا سه قطره معرف اکسیداز تازه بر روی کاغذ فیلتر در یک پلیت انجام شود.

کلنی هایی که باید تایید شوند با استفاده از لوپ کشت پلاستیکی یا پلاتینیوم به کاغذ فیلتر از پیش آغشته شده به معرف منتقل می شوند. واکنش مثبت اکسیداز با پیدایش رنگ آبی تیره در مدت ۳۰ ثانیه نشان داده میشود. این رنگ برای باکتریهای کلی فرم که اکسیداز منفی هستند مشاهده نمیشود.

 

مرحله پنجم

در صورت رشد کلنی های زیاد بر روی فیلتر غشایی یا قرار گرفتن کلنی های احتمالی در کنار سایر کلنی ها برای اطمینان از انجام آزمون اکسیداز بر روی کشت ،خالص ممکن است تهیه کشت فرعی کلنی های احتمالی ضروری باشد همچنین اگر کلنیها برای انجام آزمون اکسیداز قابل اعتماد آزمون بسیار کوچک باشند ضروری است کشتهای فرعی تهیه شود کشت فرعی را برروی آگار غیر انتخابی (برای  در دمای ۳6 به مدت ۲۱ ساعت تهیه کنید.

 

مرحله ششم

در این مرحله، نتایج حاصل را تفسیر میکنیم. از تعداد کلنی های شمارش شده و تایید شده بر روی فیلتر غشایی، تعداد باکتری های اشرشیاکلی و کلی فرم موجود در 100 میلی لیتر نمونه را محاسبه کنید.

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 آزمون های میکروبی شیر

 

روش صافی غشایی در آزمون های میکروبی رو به صورت عملی یاد بگیرید

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، دو دوره آموزشی آزمایشگاه میکروب مواد غذایی و آزمایشگاه شیمی مواد غذایی را به صورت کاملا عملی و مهارت محور در سایت علم فود ارائه میدهد. این دوره ها در آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی ضبط شده و آزمون های مهم و نکات مهم آزمایشات مواد غذایی در دوره آموزش داده شده است.

یکی از آزمون های آموزش داده شده در دوره میکروبی مواد غذایی، روش صافی غشایی می باشد. بعد از گذراندن دوره ها میتوانید، گواهینامه مورد تایید سازمان غذا و دارو نیز با مجموعا 10 امتیاز بازآموزی کسب کنید. برای آشنایی با دوره های کنترل کیفیت مواد غذایی بر روی ثبت نام و شروع یادگیری کلیک کنید:

دوره های تخصصی آزمایشگاه مواد غذایی

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

 

اهمیت جست وجو و شمارش انتروکوک های روده ای در آب

یکی دیگر از آزمون های میکروبی آب معدنی، شمارش انتروکوک های روده ای با روش صافی غشایی است. در بررسی و آزمون آب، انتروكوک ها را به عنوان نشانگر آلودگی مدفوعی در نظر می گيرند ، اگرچه ممکن است گاهی دارای منشا ديگری باشند، ولی شناسایی سويه های جدا شده  آن در آب می تواند عامل مهمی در ارزيابی كيفيت آب و در نتيجه سلامت جامعه باشد.

 

آزمون جست وجو و شمارش انتروکوک های روده ای در آب

مرحله اول

دست كم 250 ميلی ليتر نمونه آب را از صافی غشايی سترون با اندازه روزنه 0.45 میکرومتر عبور دهید(حجم نمونه متناسب با نوع آن متفاوت است. برای مثال در مورد آب معدنی بسته بندی شده، حجم نمونه 250 ميلی ليتر مناسب می باشد) .

این مقاله رو از دست نده:  آزمون اندازه گیری نمک خیارشور

آزمون های میکروبی آب معدنی، جستجو و شمارش انتروکوک ها

مرحله دوم

صافی را در شرايط سترون بر روی محيط كشت اسلنتز و بارتلی  به گونه ای قرار دهيد كه سطح چهارخانه آن به طرف بالا بوده و همچنين حباب هوا در زير آن تشكيل نشود.

 

مرحله سوم

پليت هـا را در دمـای 2 ± 36 درجه سلسيوس به مدت 4 ± 44 سـاعت گرمخانه گذاری كنيد .

 

مرحله چهارم

پليت ها را بررسی نموده و چنانچه كلنی های برجسته بر روی صافی غشايی به رنگ قرمز، صورتی و آلبالويی ( در مركز و يا تمام آن ها) مشاهده گرديد، به عنوان انتروكوک های روده ای مشخص شمارش كنيد.

 

مرحله پنجم

با استفاده از گيره سر صاف سترون، صافی غشايی  را به گونه ای كه سطح چهارخانه آن به طرف بالا باشد، بر روی محيط كشت صفرا اسكولين- آزايد آگار  که به دمای حدود 44 درجه سلسيوس رسيده است ، انتقال داده و در دمای 0.5± 44 درجه سلسيوس به مدت 2 ساعت  گرمخانه گذاری نماييد.

 

مرحله ششم

در مواردی كه تعداد كلنی های شاخص كمتر از 50 كلنی می باشد، تمام كلنی های شاخص را كه در محیط كشت اطراف آنها رنگ قهوه ای روشن تا سیاه منتشر شده است را به عنوان انتروكوک های روده ای تائید شده شمارش نمایید. چنانچه بیش از 50 كلنی در صافی غشایی مشاهده گردید، 10 مربع صافی غشایی را بطور دلخواه انتخاب نموده و تعداد كلنی های آن را شمارش كنید . اگر صافی غشایی دارای 100 مربع و یا 140 مربع باشد، تعداد كلنی های آن را شمارش نموده و در عدد 10 و یا 14 ضرب كنید.

 

دوست عزیز علم فودی، با مراجعه به سایت علم فود میتونی به کلی مقاله در زمینه صنایع غذایی و دوره های تخصصی صنایع غذایی دسترسی داشته باشی، کافیه روی لینک زیر کلیک کنی:

سایت علم فود

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 5 / 5. تعداد رای: 5

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی