صفر تا 100آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی، آموزش آزمایشات مواد غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی را عملی یاد بگیرید. آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که برای آشنایی با آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی علم فود را اننخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

 

آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی رو عملی یاد بگیرید

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، دوره های آموزشی در زمینه آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی که شامل آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی و آزمایشات کنترل کیفیت شیمی مواد غذایی می باشد را به صورت کاملا عملی و مهارت محور در سایت علم فود ارائه میدهد. این آموزش های شامل آموزش آزمون های مهم مواد غذایی در زمنه میکروبی و شیمی و کنترل کیفیت محصولات غذایی است.

با گذراندن دوره های آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی، به آزمون های میکروبی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی مسلط میشوید. از آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی که در دوره آموزش داده شده میتوان به نحوه استریلیزاسیون ابزار در آزمایشگاه، آموزش کامل رقت سازی، ساخت محیط کشت، نحوه شمارش و شناسایی میکروارگانیسم های مهم، آموزش توتال کانت، شمارش کپک و مخمر، شمارش کلیفرم ها، سودوموناس، باسیلوس سرئوس، استاف اورئوس کوآگولاز مثبت، اشرشیال کلی، لیستریا مونوسیتوژنز و غیره اشاره کرد.

آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی

 

همچنین  از آزمایشات کنترل کیفیت شیمی مواد غذایی که در دوره آموزش داده شده میتوان به آموزش محلول سازی، اندازه گیری رطوبت،خاکستر، خاکستر نامحلول در اسید، اندازه گیری فیبر خام، اسیدیته، اندازه گیری کلسیم در مواد غذایی، اندازه گیری چربی، پروتئین، انیدرید سولفورو و غیره اشاره کرد.

دوره های تخصصی آزمایشگاه مواد غذایی

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

بعد از گذراندن دوره های آزمایشگاه شیمی و میکروب مواد غذایی میتوانید، گواهینامه مورد تایید سازمان غذا و دارو نیز با مجموعا 25 امتیاز کسب کنید. برای آشنایی با دوره های آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی بر روی ثبت نام و شروع یادگیری کلیک کنید.

 

آموزش آزمایشگاه و کنترل کیفیت محصولات غذایی

در راستای آموزش کنترل کیفیت مواد غذایی، علم فود دوره های آموزشی کنترل کیفیت شیمی و میکروبی را به صورت تخصصی برای محصولات مهم نیز ارائه میدهد.

کنترل کیفیت و آزمایشگاه محصولات کنسروی

کنسرو

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی غذا و دارو، آموزش آزمایشگاه میکروبی و شیمی محصولات کنسروی را به صورت عملی و تحلیلی تهیه کرده است. در این دوره آزمایش های مهم شیمی و میکروبی طبق استاندارد محصولات کنسروی به صورت عملی آموزش داده شده است. برای آشنایی و ثبت نام در این آموزش بر روی مشاهده دوره کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره امکان دریافت گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با 10 امتیاز وجود دارد).

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100خط تولید ماکارونی+کنترل کیفیت ماکارونی

کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های خام دامی، طیور و آبزیان

خام دامی، طیور و آبزیان

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی غذا و دارو، آموزش کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های خام دامی، طیور و آبزیان را به صورت عملی و تحلیلی تهیه کرده است. در این دوره آزمایش های میکروبی طبق استاندارد ملی و ضوابط سازمان دامپزشکی به صورت عملی آموزش داده شده است. برای آشنایی و ثبت نام در این آموزش بر روی مشاهده دوره کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره امکان دریافت گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با 10 امتیاز وجود دارد).

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی غذا و دارو، آموزش کنترل کیفیت میکروبی شیر و فراورده های لبنی را به صورت عملی و کاربردی تهیه کرده است. در این دوره آزمایش های میکروبی طبق استاندارد ملی به صورت عملی آموزش داده شده است. برای آشنایی و ثبت نام در این آموزش بر روی مشاهده دوره کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره امکان دریافت گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با ۱۰ امتیاز وجود دارد).

 

چرا آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی مهم است؟

برای اینکه یک واحد تولیدی بتواند محصول خوبی را به بازار ارائه دهد، محصولی که از نظر کیفیت و سلامت مورد تایید باشد حتما باید تحت کنترل کیفیت توسط متخصصان صنایع غذایی قرار گیرد. کنترل کیفیت باید از ورود مواد اولیه به کارخانه و یا کارگاه شروع شود و در نهایت نیز کیفیت محصولات نهایی نیز باید بررسی گردد.

برای مثال در کارخانه لبنیات برای تولید شیر از زمانی که شیر از دامدار تحویل گرفته میشود تا زمانی که شیر بسته بندی شده قرار هست به دست مصرف کننده برسد، کیفیت باید تحت کنترل باشد. زمانی که شیر از دامدار تحویل گرفته میشود برای محاسبه هزینه هم شیر از نظر میکروبی و هم از نظر شیمی بررسی میشود.

برای بررسی میکروبی آزمون های سکوی تحویل شامل اندازه گیری اسیدیته، آزمون جوش، احیای متیلن بلو و غیره و برای بررسی شیمی اندازه گیری دانسیته و چربی انجام میشود. بنابراین آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

زمانی هم که شیر وارد خط تولید میشود، باید به طور مداوم از خط تولید و قسمت های حساس برای مثال از قسمت دستگاه پاستوریزاتور نمونه برای بررسی کیفیت گرفته شود. و در نهایت بعد بسته بندی نیز آزمایشات لازم هم برای برچسب گذاری تغذیه ای و هم انطباق ویژگی های محصول با استاندارد باید صورت گیرد. پس در تمام واحدهای تولید باید کیفیت مواد اولیه از ورود و تا زمان بعد از بسته بندی تحت کنترل قرار گیرد. در نتیجه آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی به ما کمک میکند تا کیفیت محصولات را بتوانیم بخوبی بررسی کنیم.

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 شمارش باسیلوس سرئوس در مواد غذایی

 

آموزش آزمایشات مواد غذایی، آموزش آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی

 

نمونه آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی نوشابه گازدار

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

باکتری های مقاوم به اسید

کپک و مخمر

 

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی تخم مرغ کامل پاستوریزه

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

شناسایی سالمونلا

شناسایی استاف اورئوس کوآگولاز مثبت

آزمایشات-مواد-غذایی،-مسئول-فنی-صنایع-غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی عسل

شمارش اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت

شمارش مخمرهای اسموفیلیک

شمارش کپک

 

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی پنیر لاکتیکی

شمارش کلی فرم ها

شناسایی اشرشیاکلی

شناسایی سالمونلا

شناسایی استاف اورئوس کوآگولاز مثبت

شمارش کپک و مخمر

 

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی پودر شیرکاکائو و پودر شیر قهوه

توتال کانت

شمارش انتروباکتریاسه

شناسایی اشرشیاکلی

شناسایی سالمونلا

شناسایی استاف اورئوس کوآگولاز مثبت

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی، آموزش آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت فراورده های ژله ای

توتال کانت

شمارش انتروباکتریاسه

شناسایی اشرشیاکلی

شناسایی سالمونلا

شناسایی استاف اورئوس کوآگولاز مثبت

شمارش کپک و مخمر

 

آزمایشات کنترل کیفیت میکروبی انواع سبزی خشک

توتال کانت

شمارش کلی فرمم ها

شناسایی اشرشیاکلی

شمارش باسیلوس سرئوس

شناسایی انتروکوکوس

شمارش کپک ها

 

نمونه آزمایشات کنترل کیفیت شیمی مواد غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت شیمی چیپس و خلال سیب زمینی

رطوبت

خاکستر کل

خاکستر نامحلول در اسید

میزان روغن جذب شده

اسیدیته روغن استخراجی

پراکسید روغن استخراجی

مواد قطبی در روغن استخراجی

اندازه گیری نمک

اندازه گیری اسیدیته آبی

تجهیزات-آزمایشگاه-های-مواد-غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت شیمی ماست

اندازه گیری پی اچ

اندازه گیری ماده خشک کل

اندازه گیری استرول های گیاهی

اندازه گیری نمک

اندازه گیری اسیدیته آبی

اندازه گیری چربی

 

آزمایشات کنترل کیفیت شیمی شکلات

رطوبت

خاکستر نامحلول در اسید

اسیدیته روغن استخراجی

پراکسید روغن استخراجی

اندیس یدی روغن

روغن معادل کره کاکائو

اندازه گیری قند کل

اندازه گیری مواد جامد بدون چربی

آموزش آزمایشات کنترل کیفی شیمی و میکروبی مواد غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت شیمی آرد سوخاری

رطوبت

اندازه گیری پی اچ

خاکستر نامحلول در اسید

پراکسید روغن استخراجی

اندازه گیری نمک

اندازه گیری پروتئین

اندازه گیری چربی

 

آزمایشات کنترل کیفیت رشته آش

اندازه گیری رطوبت

اندازه گیری پی اچ

اندازه گیری نمک

اندازه گیری خاکستر کل

اندازه گیری خاکستر غیرمحلول در اسید

اندازه گیری پروتئین

اندازه گیری رشته های ناهمگون

اندازه گیری رشته های نیمه شکسته و شکسته

آزمایشات-کنترل-کیفیت-مواد-غذایی،-آزمایش-های-کنترل-کیفیت-مواد-غذایی

آزمایشات کنترل کیفیت سوهان

اندازه گیری رطوبت

این مقاله رو از دست نده:  آزمون اندازه گیری چربی شیر به روش ژربر

اندازه گیری قند کل

اندازه گیری خاکستر

اندازه گیری روغن اسنخراجی

اندازه گیری پروتئین

اندازه گیری عدد پراکسید روغن استخراجی

اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی

بررسی وجود یا عدم وجود رنگ

 

کنترل کیفیت در صنایع غذایی

وظیفه بخش کنترل کیفیت کارخانه مواد غذایی در همکاری با سایر بخش های سامانه مدیریت کیفیت بازرسی های فیزیکی و شیمیایی و زیستی از مواد خام اولیه محصولات نهایی واسطه و فرایند تولید برای اطمینان از برآورده شدن و حفظ استانداردهای تعریف شده است. مواد خام ورودی شامل مواد اولیه و حتی آب و هوای فشرده ورودی به خط تولید می توانند منشأ بسیاری از خطرات فیزیکی مانند گل ولای خطرات شیمیایی مانند انواع سموم و خطرات زیستی مانند انواع قارچ باکتری ویروس حشرات و تخم آنها باشند.

بخشی از آلودگی ها مانند آدامس جویده شده، ته سیگار توسط کارکنان و یا بازدید کنندگان کارخانه و برخی از آلودگی ها توسط سایر موجودات مانند موش و سوسک که به شکلی به کارخانه راه پیدا میکنند وارد چرخه تولید میشود. به علاوه در طول فرایند تولید، نوسانات متغیرهای فرایندی مانند دما و فشار و مشکلات مکانیکی تجهیزات مانند نشتی روغن و گریس بر کیفیت تأثیر میگذارند. از این روی باید برای تمام این موارد روش های سنجش و کنترل استاندارد عملیاتی شیمیایی فیزیکی و زیستی وجود داشته باشند و نتایج و گزارشهای مربوط مستند شوند.کنترل کیفیت فیزیکی شیمیایی و زیستی دارای سه مرحله به شرح ذیل است:

1.بازرسی و کنترل کیفیت مواد خام ورودی به گونه ای که مواد با کیفیت بد در ورودی ها نباشد.

2.کنترل تمامی متغیرهای فرایند تولیدی مانند ،دما ،فشار، غلظتها و نیز تجهیزات تولید و دستورکارهای روش تولید محصول

3. بازرسی کیفی و کمی محصول نهایی تا رسیدن محصول با کیفیت به دست مشتری

دستورالعمل-نمونه-برداری-از-مواد-غذایی

انتخاب روش و استاندارد کنترل کیفیت

روش های استاندارد آزمایشات کنترل کیفیت مواد غذایی به منظور آزمایش های فیزیکی شیمیایی و زیستی طبق استانداردهای بین المللی غذایی قابلیت اجرا دارد. در کشور ما مرجع دستورکارهای استاندارد، سازمان ملی استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند که روش کارهای مورد نیاز را بر اساس استانداردهای بین المللی تدوین کرده اند.

 

دوست عزیز علم فودی، با مراجعه و عضویت در سایت علم فود میتونی به کلی مقاله در زمینه صنایع غذایی و دوره های تخصصی صنایع غذایی دسترسی داشته باشی، کافیه روی لینک زیر کلیک کنی:

سایت علم فود

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 4.8 / 5. تعداد رای: 52

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی