صفر تا 100 آزمایشات مواد غذایی

آزمایشات مواد غذایی. سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمایشات مواد غذایی انتخاب کردید.تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.

 

آزمایش های مواد غذایی

یکی از بخش های مهم در رشته صنایع غذایی، مربوط به کارهای عملی و آزمایشات مواد غذایی می باشد. ازآنجایی که مواد غذایی ومحصولات زیاد و متعددی وجود دارد، لازم و ضروری است که مهندسین صنایع غذایی با آزمایشات مواد غذایی تا حد امکان آشنا باشند. یکی از فعالیت های مهم مهندسین صنایع غذایی در بخش آزمایشگاه و در کارخانه های صنایع غذایی می باشد. فردی که به عنوان، مسئول کنترل کیفی و تکنسین آزمایشگاه مشغول به کار می باشد، حتما باید تسلط کافی و لازم به حث آزمایشات مربوط به آن محصول و همچنین کار با دستگاه های مختلف را داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم با انواع آزمایشات مهم مواد غذایی برای هر محصول آشنا شویم و همچنین دستگاه های مهمی که بلد بودن کار با انها لازم و ضروری می باشد را بررسی کنیم.

آزمایشات صنایع غذایی

آزمایشات لبنیات (آزمایش های مربوط به محصولات لبنی)

آزمایشات شیر پاستوریزه:

وزن مخصوص
چربی
ماده شک بدون چربی
نقطه انجماد
اسیدیته
شمارش کلی میکروارگانیسم ها
باکتری های کلیفرم

آزمایشات ماست

اسیدیته
pH
مواد جامد بدون چربی شیر
چربی

پنیر خامه ای

اسیدیته
نمک
رطوبت
کپک و مخمر
چربی
رطوبت
سالمونلا

 

آزمایشات کره پاستوریزه

چربی
اسیدیته
عدد پراکسید
عدد صابونی
رطوبت
عدد یدی
ماده خشک بدون چربی
نقطه ذوب
نمک
رنگ

آزمایشات-لبنیات-(آزمایشات-مربوط-به-محصولات-لبنی)

آزمایشات بستنی

درصد وزنی چربی شیر
درصد وزنی مواد جامد شیر(بدون چربی)
درصد وزنی مواد جامد بستنی
درصد وزنی ساکارز
درصد وزنی قند کل
درصد اسیدیته
افزایش حجم

آزمایشات شیرخشک

پروتئین در ماده خشک بدون چربی
چربی
اندیس حلالیت
ذرات سوخته
اسیدیته
درصد لاکتوز
خاکستر کل
شمارش کلی میکروارگانیسم ها

 

آزمایشات پنیر موزارلا(پنیر پیتزا)

قابلیت رنده شدن
قابلیت ذوب شدن
قابلیت الاستیسیته یا کش آمدن
نمک
اسیدیته

این مقاله رو از دست نده:  روش خواندن لاکتودانسیمتر|روش کار با دانسیمتر

 

آزمایشات روغن خوراکی (آزمایش های مربوط به روغن های خوراکی)

1 .رنگ و بو و طعم
2 .شفافيت ( روغن مايع )
3 .عدد صابونی روغن
4 .عدد يدی روغن
5 .عدد پراكسيد
6 .عدد اسيدی روغن
7 .اندازه گيری نقطه ذوب روغن
8 .اندازه گيری ضريب شكست روغن
9 .اندازه گيری ضريب خاموشی ( روغن زيتون )
10 .اندازه گيری رطوبت روغن ( درصد وزنی آب باقيمانده )
11 .اندازه گير  مواد غير قابل صابونی شدن روغن
12 .اندازه گيری وزن مخصوص روغن
13 .اندازه گيری مقاومت ( به منظور سنجش دوام روغن و زمان ماندگاری آن)
14 .اندازه گيری نقطه اشتعال و نقطه دود
15 .تست سرما
16 .اندازه گيری فلزات سنگين در روغن( سرب ، مس ، آهن و آرسنيك )
17 .اندازه گيری درصد اسيدهای چرب آزاد روغن
18 .اندازه گيری استرول ها
19 .اندازه گيری پروفايل اسيدهای چرب

آزمایش-های-روغن-های-خوراکی

 

آزمایشات آرد غلات

آزمایشات لازم برای آرد گندم

– اندازه گيری گلوتن آرد گندم
– اندازه گيری رطوبت خمیر
– اندازه گيری خاكستر آرد
– اندازه گيری خاكستر غيرمحلول در اسيد
– اندازه گيری پروتئين آرد
– اندازه گيری PH
– اندازه گيری اسيديته آر
– تعيين اندازه ذرات آرد

 

آزمایشات آرد جو و گندم جوانه زده

– اندازه گيری خاكستر غيرمحلول در اسيد

-اندازه گيری رطوبت آرد

– اندازه گيری پروتئين

– اندازه گيری اسيديته

– اندازه گيری مقدار مالتوز

-تعيين انداز ذرات

– اندازه گيری فعاليت آنزيمی

-تعيين ميزان اكراتوكسين آرد

-تعيين ميزان آفلاتوكسين آرد

 

آزمایشات مواد غذایی

آزمایشات آرد سویا

-تعيين اندازه ذرات آرد سویا

– اندازه گيری خاكستر كل آرد سویا

– اندازه گيري خاكستر غير محلول در اسيد

– اندازه گيري چربی كل آرد سویا

– اندازه گيری فيبر خام

– اندازه گيری فعاليت اوره آز

– اندازه گيری ميزان باقيمانده حلال

-تعیین اسیدیته چربی استخراج شده

-تعیین میزان آفلاتوکسین

-اندازه گیری مقدرا پروتئین

 

آزمایشات فیزیکوشیمیایی آرد حبوبات

– اندازه گيری رطوبت
– اندازه گيری پروتئين
– اندازه گيری PH
– اندازه گيری خاكستر كل
– اندازه گيری خاكستر غير محلول در اسيد
– اندازه گيری چربی خام ( جهت آرد بادام زمينی )
– اندازه گيری درجه اسيدی
– اندازه گيری فيبر خام ( جهت آرد بادام زمينی )
– اندازه گيری ميزان افلاتوكسين ( جهت آرد بادام زميني )
– اندازه گيری انديس پراكسيد ( جهت آرد بادام زمينی)

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100 آزمایشات کلوچه

 

آزمایشات کنسرو رب گوجه فرنگی

1.میزان پری

2.pH

3.اسیدیته

4.بریکس

5.اندازه گیری نمک خوراکی

6.آزمون مواد جامد محلول در آب

7.آزمون مواد خارجی

8.آزمون ریسه های کپک

9.آزمون میکروبیولوژیکی

10.آزمون خاکستر

11.اندازه گیری میزان اسیدبنزوئیک، اسید سوربیک و نمک های سدیم و پتاسیم

12.آزمون نشاسته

آزمایشات-کنسرو-رب-گوجه-فرنگی

آزمایشات کنسروخیارشور

1.آزمون رنگ

2.آزمون طعم و بو

3.آزمون شفافیت آب نمک کنسرو خیارشور

4.اندازه گیری درصد پری

5.اندازه گیری وزن خالص

6.اندازه گیری درصد وزن ابکش شده خیارشورها

7.آزمون غیریکنواختی اندازه

8.آزمون اندازه گیری نمک

9. اندازه گیری اسیدیته

10.اندازه گیری PH

11.آزمون بررسی وجود حشرات

12. آزمون ررسی وجود شن وخاک

13.آزمون بررسی وجود فلزات

14. اندازه گیری میزان سدیم بنزوئیک و میزان نمکهای سدیم و پتاسیم

آزمایشات-کنسرو-خیارشور

آزمایشات کنسرو ماهی تن در روغن

1.وزن خالص

2.پری ظرف

3.pH

5.وزن آبکش گوشت ماهی

6.میزان روغن در وزن خالص

7.وزن نمک خوراکی

8.پراکسید روغن استخراحجی

9.میزان هیستامین

10.بررسی ویژگی های میکروبیولوژی

11.آزمون عوامل پذیرفتنی

12. آزمون مواد خارجی مثل حشرات

13.آزمون شن و خاک

14.اندازه گیری درصد خرده و تکه

15. اندارزه گیری گوشت تیره و روشن

16.اندازه گیری درصد وزنی قطعات غیرخوراکی گیاهی

17.اندازه گیری آلاینده های فلزی

18. آزمون ردیابی و شناسایی ماهی تون

19. اندازه گیری چگالی روغن (برای تشخیص نوع روغن)

 

آزمایشات-کنسرو-ماهی.

آزمایشات آبلیمو

1.اندازه گیری مقدار گوشت میوه

2.اندازه گیری درصد پری

3.اندازه گیری چگالی آبلیمو

4. آزمون مواد جامد محلول در آب

5. اندازه گیری اسدیدته آبلیمو

6. اندازه گیری pH آبلیمو

7. اندازه گیری خاکسترکل

8. اندازه گیری قلیائیت خاکستر

9.اندازه گیری اسانس روغن

10. آزمون اندیس فرمالین

11.اندازه گیری باقی مانده انیدرید سولفورو

12. آزمون میزان باقی مانده خشک

این مقاله رو از دست نده:  آزمایش اندازه گیری رطوبت آرد

13. اندازه گیری پروتئین

14. آزمون پلی فنل کل (اگر از نتیجه آزمون پلی فنل کل، معلوم شد که نتیجه انطباق ندارد، نیازی به آزمون اندازه گیری فلاوونوئیدها نمی باشد)

15. اندازه گیری فلاوونوئیدها(اریوسیترین – هسپریدین)

 

آزمایشات آبلیمو

آزمایشات کمپوت آلبالو

1.اندازه گیری وزن آبکش

2.اندازه گیری درصد پری

3. تعداد در 100 گرم

4.اندازه گیری بافت میوه

5.اندازه گیری یکنواختی (از نظر وزن)

6.بررسی آسیب دیدگی (تعداد در 100 گرم)

7.بررسی وجود مواد خارجی

8.بررسی آفت زدگی

9.اندازه گیری غلظت شربت

10.اندازه گیری شفافیت شربت

11.اندازه گیری اسیدیته بر حسب اسید سیتریک

12.اندازه گیری pH

 

آزمایشات کمپوت آر آزمایشات کمپوت آلبالو

آزمایشات کنسرو ذرت

1.بررسی رنگ

2.بررسی بافت

3.اندازه گیری درصد پری

4.اندازه گیری وزن آبکش

5.بررسی غیریکنواختی رنگ و اندازه دانه های ذرت

6.اندازه گیری نمک کنسرو ذرت

7.بررسی وجود قطعات گیاهی در کنسرو ذرت

8.بررسی وجود دانه ذرت لکه دار یا تغییر رنگ یافته

9.بررسی وجود دانه های پوک و پوسته آزاد دانه ذرت

10. بررسی وجود رشته های ابریشمی

 

 

آزمایشات شربت های گیاهی

1.اندازه گیری بریکس

2.اندازه گیری pH

3.اندازه گیری اسیدیته شربت های گیاهی

4.اندازه گیری قند کل

5.اندازه گیری خاکستر

6.اندازه گیری چگالی

7.اندازه گیری زلای شربت های گیاهی

8.بررسی ویژگی های میکروبی

آزمایشات-شربت-های-گیاهی

 

 

آزمایشات فراورده های گوشتی

1.اندازه گیری میزان فسفات در فراورده های گوشتی ( براساس درصد وزنی)

2.اندازه گیری pH

3.اندازه گیری نمک بر اساس درصد وزنی در فراورده های گوشتی ( براساس درصد وزنی)

4.اندازه گیری باقی مانده نیتریت ( میلی گرم در کیلوگرم) : آزمون اندازه گیری نیتریت باید در چهار روز پس از تولید و یا بعد از آن اندازه گیری شود.

5.بررسی وجود رنگ مصنوعی

6.اندازه گیری چربی

7.اندازه گیری پروتئین فراورده های گوشتی

8.اندازه گیری خاکستر فراورده های گوشتی

10. اندازه گیری رطوبت

11.بررسی ویزگی های میکروبیولوژی (شمارش کلی میکروب ها، کلی فرم ها، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت، سالمونلا، کلستریدیوم پرفرینژنس و کپک و مخمر)

آزمایشات-فراورده-های-گوشتی

 

 

علم فود

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *