آزمون اندازه گیری نمک خیارشور

اندازه گیری نمک خیارشور به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با نحوه اندازه گیری نمک خیارشور انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.

 

اندازه گیری نمک خیارشور

مواد موردنیاز برای اندازه گیری نمک خیارشور

1.آب مقطر

2.اسیدنیتریک غلیظ

3.نیترات نقره 0.1 نرمال

4.معرف فرو سولفات آمونيوم اشباع شده

5. نرمال 0.1 آمونيوم تيوسيانات

 

وسایل لازم اندازه گیری نمک خیارشور

1. ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.01 گرم

2. بالن اندازه گیری 100 میلی لیتری

3. بشر 50 میلی لیتری

4. پی پت 2 میلی لیتری

5.پی پت حجمی 25 میلی لیتری

6. قیف شیشه ای

7.پالایه کاغذی

8. هم زن شیشه ای

9.ارلن مایر 250 یا 500 میلی لیتری

 

روش اندازه گیری نمک خیارشور

حدود 3 گرم از نمونه را به دقت در بشر 50 ميلي ليتری وزن كنيد. سپس به كمک هـم زن شيشه ای و آب مقطر، آزمايه را به يک بالن حجمی 100 ميلي ليتري بريزيد و به اندازه بسنده آب مقطـر بـه آن بيافزائيد تا حجم آن نزديك به 50 ميلي ليتر برسـد . محلـول را خـوب تكـان دهيـد ، سـپس بـه كمـك  پي پت، 2 ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ و 25 ميلي ليتر نيتـرات نقـره 0.1 نرمـال ، بـه محلـول بيافزائيـد .

  محلول نوشته شده در بالا را با آب مقطر به حجم 100 ميلي ليتر برسانيد و پـس از هـم زدن آن را از كاغـذ صافي بگذرانيد و 25 ميلي ليتر از محلول پالايش شده را با پي پت به ارلن 250 يا 500 ميلي ليتري بريزيـد و سپس 2 ميلي ليتر معرف فرو سولفات آمونيوم به آن افزوده، سپس بـا آمونيـوم تيوسـيانات 0.1 نرمـال تـا رسيدن به رنگ آجري روشن ، تيتر نماييد . درصد كلرورسديم را با استفاده از فرمول شـش بـه شـرح زيـر ، محاسبه كنيد :

این مقاله رو از دست نده:  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در صنایع غذایی

فرمول-اندازه-گیری-نمک-خیارشور

 

s = درصد کلرور سدیم

N= میلی لیتر نیترات نقره

T = میلی لیتر تیوسیانات امونیوم مصرفی

W = وزن نمونه گرم

 

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.