صفر تا 100 اندازه گیری قند مواد غذایی

اندازه گیری قند مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری قند مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹.

اندازه گیری قند مواد غذایی

مواد لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

1.فهلینگ A

2.فهلینگ B

3.شناساگر آبی متیلن

4.اسید کلریدریک

5.محلول سدیم هیدروکساید غلیظ

6.محلول سدیم هیدروکساید 0.1 نرمال

7.کاغذ pH

8. آب مقطر

9.شناساگر فنل فتالئین

10.محلول فرو سیانور پتاسیم

11.محلول استات روی

12.محلول قند ذخیره

محلول قند استاندارد مصرفی

وسایل لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

1.بالن حجمی

2.ارلن

3.پی پت

4.ترازوی ازمایشگاهی

5.شعله گاز

6.بورت

7.pH متر

8.بن ماری

9.شیشه ساعت

روش تهیه محلول های لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

محلول فهلینگA

مقدار 34.639 گرم سولفات مس را در مقداری آب مقطر حل کرده و درون بالن حجمی 500 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید.

محلول فهلینگB

مقدار 173 گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم 4 آبه را با 50 گرم سود در مقداری آب قطر حل کرده و درون بالن حجمی 500 میلی لیتری با آب مقطر، آن را به حجم برسانید.(در صورت نیاز محلول های آماده شده را به مدت زمان 48 ساعت نگه دارید و سپس انها را صاف کنید)

آزمایش-اندازه-گیری-قند-کل-مواد-غذایی

تهیه محلول قند ذخیره

1.مقدار 9.5 گرم ساکارز خالص آزمایشگاهی را روی شیشه ساعت، به دقت وزن کنید

2.آن را به یک بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل کنید و در مقدار حدود 80 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.

3.سپس 5میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ به ان اضافه کنید.

4. در بن ماری 70 درجه سلسیوس به مدت زمان 10 دقیقه حرارت دهید.

این مقاله رو از دست نده:  آزمون میکروبی آرد | استاندارد میکروبی آرد گندم

5.طی مدت زمان 3دقیقه با حرکت چرخشی و مدت زمان 7 دقیقه آن را به طور ثابت نگه دارید.

6.پس از پایان این مدت، بالن را از حمام آب خارج کرده و رد زیر جریان آب سرد گرفته و خنک کنید. حجم محتوی بالن را با آب مقطر به 100 میلی لیتر برسانید.

7.این محلول، محلول 10درصد اسیدی قند اینورت استاندارد ذخیره می باشد که میتوانید آن را در دمای محیط حداکثر برای دوماه نگه داری کنید.

تهیه محلول قند(اینورت) استاندارد مصرفی:

1.مقدار 2 میلی لیتر از محلول قند را درون بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل کنید و آن را آب مقطر رقیق کنید.

2.با استفاده از شناساگر فنل فتالئین و سود غلیظ و سپس، سود 0.1 نرمال تا ایجاد رنگ بنفش روشن، آن را خنثی کنید(پی اچ 2/8 تا 5/8)

3.پس از آن، با آب مقطر آن را به حجم برسانید. این محلول دارای 2 میلی گرم قند اینورت در هر میلی لیتر می باشد.

استاندارد کردن محلول فهلینگ مصرفی

1.محلول قند(اینورت)استاندارد مصرفی را در بورت 50 میلی لیتری بریزید. مقدار 5 میلی لیتر فهلینگ A و مقدار 5 میلی لیتر فهلینگ B را به دقت درون ارلن مایر 250 یا 300 میلی لیتری، منتقل کنید

توجه: برای افزایش دقت در تعیین عیار فهلینگ و اندازه گیری نمونه، بهتر است برای برداشتن فهلینگ A و فهلینگ B از پی پت یکسان استفاده شود.

2.مقداری آب مقطر و مقدار 15 میلی لیتر محلول داخل بورت را به ارلن، بیافزایید. سپس، ارلن را روی توری بالای شعله قرار داده و حرارت دهید تا محتوای آن بجوشد.

3.پس از مدت زمان 1 دقیقه جوشش محتوای ارلن(برای جلوگیری از  پرتاب محلول به بیرون، از پرل شیشه ای یا سنگ جوش استفاده کنید)

این مقاله رو از دست نده:  شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی

4.دو قطره شناساگرآبی متیلن 0.2% را به محتوای ارلن بیافزایید و درحال جوشش از محلول قند استاندارد محتوی در بورت، قطره قطره به محتوای ارلن بیافزایید و پس از افزودن هر قطره ارلن را بچرخانید.

توجه: تیتراسیون را در مدت زمان حداکثر 3 دقیقه با افزودن قطره قطره از محلول قند تا ظهور رسوب به رنگ قرمز آجری، ادامه دهید.

5.به محض ایجاد رنگ قرمز آجری پایدار در محتوای ارلن، آن را از روی شعله بردارید.

6.حجم محلول قند تیراسیون مصرفی در تیتراسیون فهلینگ را خوانده و یادداشت کنید.

7.پس از تعیین مصرف حدودی قند در مرحله پیش، آزمایش فوق را تکرار کنید.

8.در این مرحله، مقدار یک تا دو میلی لیتر کمتر از قند مصرف شده در مرحله پیش را به مخلوط سرد فهلینگ AوB بیافزایید و در مدت زمان 2 دقیقه، آن را در حالت جوش نگه دارید.

9.سپس، تیتراسیون را مانند پیش کامل کنید و حجم مصرف شده از محلول قند اینورت استاندارد در سنجش فهلینگ را یادداشت کنید.

تعیین عیار فهلینگ برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

عیار فهلینگ یعنی مقدار قند لازم برای احیاء مقدار 10 میلی لیتر محلول فهلینگ.

عیار فهلینگ : حجم مصرفی قند x مقدار میلی گرم قند اینورت در هر میلی لیتر آن

آماده کردن نمونه برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

1.حدود 5 گرم از نمونه خرد شده را وزن کنید.

  1. نمونه را به یک بشر منتقل کرده و به آن مقداری آب گرم(حدود 50 درجه ) اضافه کنید و به کمک هم زن مخلوط کنید.

3.مدتی بماند تا مواد غیرمحلول در آب، در ته بشر ته نشین شود.

این مقاله رو از دست نده:  آزمایش نقطه ذوب روغن

4.سپس مایع رویی را به آهستگی از یک صافی معمولی عبور دهید و به یک بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل کنید.

  1. این عمل را چندین بار تکرار کنید تا حجم کل به حدود 100 میلی لیتر برسد.

6.بعد آن را سرد و به وسیله آب مقطر به حجم برسانید.

محلول به دست آمده را برای اندازه گیری های قندهای پیش و پس از هیدرولیز، استفاده نمایید.

اندازه گیری قند کل مواد غذایی:

1.مقدرا 20 میلی لیتر محلول صاف شده قند نمونه را با آب مقطر، در یک بالن حجمی 100 میلی لیتری، رقیق کنید.

2.سپس مقدار 10 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن اضافه کنید.

3.محلول را در بن ماری 70درجه سلسیوس به مدت زمان 10 دقیقه، حرارت دهید.

توجه: مدت زمان 3 دقیقه با حرکت چرخشی و مدت زمان 7 دقیقه به طور ثابت نگه دارید.

4.پس از این مدت، ظرف را در زیر جریان آب سرد خنک کنید. سپس با افزودن سود غلیظ (50درصد حجمی/وزنی) و بعد هم سود 0.1 نرمال در حضور شناساگر فنل فتالئین، با کمک کاغذ پی اچ، محیط را خنثی کنید.

5.محتوای بالن را با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر برسانید و ان را با بورت 50 میلی لیتری، منتقل کنید.

6.عمل عیارسنجی را با محلول فهلینگ انجام دهید.

7.در پایان تیتراسیون با ایجاد رنگ قرمز آجری در محیط، حجم مصرفی محلول قند نمونه را از بورت بخوانید و یادداشت کنید.

  1. مقدار قند پس از هیدرولیز موجود در 100گرم نمونه را با استفاده از فرمول زیر محاسبه و براساس قند اینورت گزارش دهید:

 

فرمول اندازه گیری قند مواد غذایی

علم فود

سایت استاندارد ملی ایران

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *