صفر تا 100 اندازه گیری قند مواد غذایی

اندازه گیری قند مواد غذایی به چه صورت است؟سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنون که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری قند مواد غذایی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید?.

اندازه گیری قند مواد غذایی

مواد لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

1.فهلینگ A

2.فهلینگ B

3.شناساگر آبی متیلن

4.اسید کلریدریک

5.محلول سدیم هیدروکساید غلیظ

6.محلول سدیم هیدروکساید 0.1 نرمال

7.کاغذ pH

8. آب مقطر

9.شناساگر فنل فتالئین

10.محلول فرو سیانور پتاسیم

11.محلول استات روی

12.محلول قند ذخیره

محلول قند استاندارد مصرفی

وسایل لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

1.بالن حجمی

2.ارلن

3.پی پت

4.ترازوی ازمایشگاهی

5.شعله گاز

6.بورت

7.pH متر

8.بن ماری

9.شیشه ساعت

روش تهیه محلول های لازم برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

محلول فهلینگA

مقدار 34.639 گرم سولفات مس را در مقداری آب مقطر حل کرده و درون بالن حجمی 500 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید.

محلول فهلینگB

مقدار 173 گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم 4 آبه را با 50 گرم سود در مقداری آب قطر حل کرده و درون بالن حجمی 500 میلی لیتری با آب مقطر، آن را به حجم برسانید.(در صورت نیاز محلول های آماده شده را به مدت زمان 48 ساعت نگه دارید و سپس انها را صاف کنید)

آزمایش-اندازه-گیری-قند-کل-مواد-غذایی

تهیه محلول قند ذخیره

1.مقدار 9.5 گرم ساکارز خالص آزمایشگاهی را روی شیشه ساعت، به دقت وزن کنید

2.آن را به یک بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل کنید و در مقدار حدود 80 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.

3.سپس 5میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ به ان اضافه کنید.

4. در بن ماری 70 درجه سلسیوس به مدت زمان 10 دقیقه حرارت دهید.

5.طی مدت زمان 3دقیقه با حرکت چرخشی و مدت زمان 7 دقیقه آن را به طور ثابت نگه دارید.

6.پس از پایان این مدت، بالن را از حمام آب خارج کرده و رد زیر جریان آب سرد گرفته و خنک کنید. حجم محتوی بالن را با آب مقطر به 100 میلی لیتر برسانید.

7.این محلول، محلول 10درصد اسیدی قند اینورت استاندارد ذخیره می باشد که میتوانید آن را در دمای محیط حداکثر برای دوماه نگه داری کنید.

تهیه محلول قند(اینورت) استاندارد مصرفی:

1.مقدار 2 میلی لیتر از محلول قند را درون بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل کنید و آن را آب مقطر رقیق کنید.

2.با استفاده از شناساگر فنل فتالئین و سود غلیظ و سپس، سود 0.1 نرمال تا ایجاد رنگ بنفش روشن، آن را خنثی کنید(پی اچ 2/8 تا 5/8)

3.پس از آن، با آب مقطر آن را به حجم برسانید. این محلول دارای 2 میلی گرم قند اینورت در هر میلی لیتر می باشد.

دوره های تخصصی آزمایشگاه

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

استاندارد کردن محلول فهلینگ مصرفی

1.محلول قند(اینورت)استاندارد مصرفی را در بورت 50 میلی لیتری بریزید. مقدار 5 میلی لیتر فهلینگ A و مقدار 5 میلی لیتر فهلینگ B را به دقت درون ارلن مایر 250 یا 300 میلی لیتری، منتقل کنید

توجه: برای افزایش دقت در تعیین عیار فهلینگ و اندازه گیری نمونه، بهتر است برای برداشتن فهلینگ A و فهلینگ B از پی پت یکسان استفاده شود.

2.مقداری آب مقطر و مقدار 15 میلی لیتر محلول داخل بورت را به ارلن، بیافزایید. سپس، ارلن را روی توری بالای شعله قرار داده و حرارت دهید تا محتوای آن بجوشد.

3.پس از مدت زمان 1 دقیقه جوشش محتوای ارلن(برای جلوگیری از  پرتاب محلول به بیرون، از پرل شیشه ای یا سنگ جوش استفاده کنید)

4.دو قطره شناساگرآبی متیلن 0.2% را به محتوای ارلن بیافزایید و درحال جوشش از محلول قند استاندارد محتوی در بورت، قطره قطره به محتوای ارلن بیافزایید و پس از افزودن هر قطره ارلن را بچرخانید.

توجه: تیتراسیون را در مدت زمان حداکثر 3 دقیقه با افزودن قطره قطره از محلول قند تا ظهور رسوب به رنگ قرمز آجری، ادامه دهید.

5.به محض ایجاد رنگ قرمز آجری پایدار در محتوای ارلن، آن را از روی شعله بردارید.

6.حجم محلول قند تیراسیون مصرفی در تیتراسیون فهلینگ را خوانده و یادداشت کنید.

7.پس از تعیین مصرف حدودی قند در مرحله پیش، آزمایش فوق را تکرار کنید.

8.در این مرحله، مقدار یک تا دو میلی لیتر کمتر از قند مصرف شده در مرحله پیش را به مخلوط سرد فهلینگ AوB بیافزایید و در مدت زمان 2 دقیقه، آن را در حالت جوش نگه دارید.

9.سپس، تیتراسیون را مانند پیش کامل کنید و حجم مصرف شده از محلول قند اینورت استاندارد در سنجش فهلینگ را یادداشت کنید.

تعیین عیار فهلینگ برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

عیار فهلینگ یعنی مقدار قند لازم برای احیاء مقدار 10 میلی لیتر محلول فهلینگ.

عیار فهلینگ : حجم مصرفی قند x مقدار میلی گرم قند اینورت در هر میلی لیتر آن

دوره آموزشی متخصص آزمایشگاه مواد غذایی 

مجموعه علم فود با همکاری یکی از آزمایشگاه های همکار غذا و دارو و سازمان دامپزشکی، دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی و آزمایشگاه شیمی مواد غذایی را به صورت کاملا عملی و تحلیلی تهیه کرده است. در این دوره آزمایش های مهم شیمی مواد غذایی از جمله جدول تغذیه ای مواد غذایی که جزء آزمایشات مهم هستند به صورت کاملا عملی آموزش داده شده است. از مواردی که در دوره عملی آزمایشگاه شیمی آموزش داده شده میتوان به اندازه گیری پروتئین، چربی، قند، نمک، اسیدیته، خاکستر، دانسیته، رطوبت و آزمایشات مهم دیگر اشاره کرد.

همچنین در دوره آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی سعی شده چالش های احتمالی در آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی بررسی و راه حل هایی برای آن ارائه گردد. نحوه رقت سازی، ساخت محیط کشت، بررسی استاندارد، نحوه افزودن مکمل ها و نحوه کشت و شمارش میکروارگانیسم های مهم و مشترک بین مواد غذایی در این دوره آموزش داده شده است. برای آشنایی با این دوره ها بر روی ثبت نام و شروع یادگیری دوره های شیمی و میکروب کلیک کنید.

دوره های تخصصی آزمایشگاه

دوره آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

آموزش صفر تا صد آزمایشگاه شیمی مواد غذایی به صورت عملی در سایت علم فود به همراه گواهینامه معتبر آموزشی

دوره آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به همراه آموزش اصول تخصصی کار در آزمایشگاه مواد غذایی

 

آماده کردن نمونه برای اندازه گیری قند مواد غذایی:

1.حدود 5 گرم از نمونه خرد شده را وزن کنید.

  1. نمونه را به یک بشر منتقل کرده و به آن مقداری آب گرم(حدود 50 درجه ) اضافه کنید و به کمک هم زن مخلوط کنید.

3.مدتی بماند تا مواد غیرمحلول در آب، در ته بشر ته نشین شود.

4.سپس مایع رویی را به آهستگی از یک صافی معمولی عبور دهید و به یک بالن حجمی 100 میلی لیتری منتقل کنید.

  1. این عمل را چندین بار تکرار کنید تا حجم کل به حدود 100 میلی لیتر برسد.

6.بعد آن را سرد و به وسیله آب مقطر به حجم برسانید.

محلول به دست آمده را برای اندازه گیری های قندهای پیش و پس از هیدرولیز، استفاده نمایید.

اندازه گیری قند کل مواد غذایی:

1.مقدرا 20 میلی لیتر محلول صاف شده قند نمونه را با آب مقطر، در یک بالن حجمی 100 میلی لیتری، رقیق کنید.

2.سپس مقدار 10 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن اضافه کنید.

3.محلول را در بن ماری 70درجه سلسیوس به مدت زمان 10 دقیقه، حرارت دهید.

توجه: مدت زمان 3 دقیقه با حرکت چرخشی و مدت زمان 7 دقیقه به طور ثابت نگه دارید.

4.پس از این مدت، ظرف را در زیر جریان آب سرد خنک کنید. سپس با افزودن سود غلیظ (50درصد حجمی/وزنی) و بعد هم سود 0.1 نرمال در حضور شناساگر فنل فتالئین، با کمک کاغذ پی اچ، محیط را خنثی کنید.

5.محتوای بالن را با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر برسانید و ان را با بورت 50 میلی لیتری، منتقل کنید.

6.عمل عیارسنجی را با محلول فهلینگ انجام دهید.

7.در پایان تیتراسیون با ایجاد رنگ قرمز آجری در محیط، حجم مصرفی محلول قند نمونه را از بورت بخوانید و یادداشت کنید.

  1. مقدار قند پس از هیدرولیز موجود در 100گرم نمونه را با استفاده از فرمول زیر محاسبه و براساس قند اینورت گزارش دهید:

 

فرمول اندازه گیری قند مواد غذایی

 

دوست عزیز علم فودی اگر می خوای از دوره های تخصصی که علم فود برگزار میکنه باخبر بشی و کلی مطلب علمی در زمینه صنایع غذایی یاد بگیری علم فود رو در اینستاگرام هم دنبال کن (کافیه روی عکس زیر کلیک کنی تا وارد پیج علم فود بشی):

اینستاگرام علم فود

علم فود

سایت استاندارد ملی ایران

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 4.2 / 5. تعداد رای: 5

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

به فایل این مقاله احتیاج داری؟

مقالات سایت علم فود قابل کپی نیستند و در صورت نیاز به فایل متنی میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به تهیه آن کنید، توضیحات زیر را با دقت بخوانید.

برای تهیه فایل PDF این مقاله کافیه مراحل زیر رو انجام دهید:

  • وارد لینک پرداخت شوید
  • اطلاعات خودتون رو به صورت صحیح وارد کنید
  • ***در فرم پرداخت لینک مقاله مورد نظر خود را وارد نمائید*** (در صورت وارد نکردن لینک، هیچ فایلی برای شما ارسال نخواهد شد)
توجه کنید که فایل PDF همین مقاله برای شما ارسال خواهد شد. و هیچ محتوای بیشتری نسبت به این مقاله ارسال نخواهد شد. (این قابلیت برای کسانی است که نیاز به فایل محتوا جهت ارائه در دانشگاه یا مقالات دارند است)

با توجه به اینکه فرآیند ارسال به صورت دستی انجام میشود، ممکن است این فرآیند تا چند ساعت زمان بر باشد به همین جهت پس از پرداخت میتوانید از طریق آیکون پشتیبانی که در انتهای صفحه مشاهده میکنید، پیگیری های لازم را انجام دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی