کسب رتبه های تک رقمی کنکور ارشد صنایع غذایی 1403

شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذایی یکی از دروس تخصصی و مهم رشته صنایع غذایی است. در این دسته از مقالات علم فود میتوانید مطالب مربوط به شیمی مواد غذایی مانند کاربرد صمغ ها در صنایع غذایی، کاربرد اسانس ها در صنایع غذایی، رنگ های خوراکی در صنایع غذایی، سموم طبیعی در مواد غذایی و غیره را مطالعه کنید.

همچنین علم فود در زمینه شیمی مواد غذایی دو دوره مفید تهیه کرده است. یک دوره جامع مربوط به شیمی مواد غذایی کنکور ارشد و یک دوره هم در زمینه کنترل کیفی شیمی مواد غذایی در آزمایشگاه می باشد که برای دانشجویان و مسئولین کنترل کیفیت و مسئولین فنی بسیار مناسب می باشد.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی