صفر تا 100 آزمون های رب گوجه فرنگی

آزمون های رب گوجه فرنگی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود را برای آشنایی با آزمون های رب گوجه فرنگی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید🌹🌹.

 

آزمون های رب گوجه فرنگی

آزمون شماره 1 رب گوجه فرنگی

آزمون پری در رب گوجه فرنگی

ترازوی آزمایشگاهی0/01 گرم

پی پت

ترمومتر

 

 روش اندازه گیری درصد پری رب گوجه فرنگی

در ظرف را باز کنید و سطح محتویات را صاف نمایید و تا بالاترین سطح محتویات آن را علامت گذاری کنید. محتویات ظرف را خالی کنید. ظرف را شسته و تا نقطه علامت گذاری با آب مقطر ۲۰ درجه سلیسیوس پر کنید، و وزن نمائید، وزن به دست آمده را (A) فرض کرده و یادداشت نمایید. ظرف را تا زیر لبه با آب مقطر پر و توزین نمائید. وزن به دست آمده را (B) فرض کرده، یادداشت نمائید، ظرف را خالی کرده و خشک نمائید. ظرف خالی را توزین نموده و وزن به دست آمده را (C) فرض کرده و یادداشت نمایید. درصد پری را (S) فرض کرده، و از فرمول یک به شرح زیر محاسبه نمائید:

 

فرمول-اندازه-گیری-درصد-پری-رب-گوجه

 

و در آن:

A: وزن ظرف با آب مقطر تا نقطه عللامت

B: وزن ظرف با آب مقطر تا زیرلبه

C: وزن ظرف خالی

S:درصد پری

 

آزمون شماره 2 رب گوجه فرنگی

اندازه گیری مواد جامد محلول در آب رب گوجه فرنگی

مواد و تجهیزات لازم:

 • آب مقطر
 • دستگاه رفراکتومتر
 • پنبه
 • الکل
 • کاغذ صافی، قیف و پایه قیف

 

روش آزمون:

یکی دیگر از آزمون های رب گوجه فرنگی، اندازه گیری بریکس آن است. مقداری از نمونه یکنواخت شده را در داخل کاغذ صافی بریزید و آن را صاف نمایید. طبق دستورالعمل دستگاه بلافاصله با رفراکتومتر اندازه گیری نمایید. (برای آشنایی کار با دستگاه رفراکتومتر بر روی این مقاله کلیک کنید)

این مقاله رو از دست نده:  دستگاه میلکواسکن|اتوانالایزر شیر|دستگاه لاکتواستار

 

آزمون شماره 3 رب گوجه فرنگی

اندازه گیری اسیدیته رب گوجه فرنگی:

اسیدیته عبارت است از مقدار قلیای استاندارد مورد نیاز برای خنثی کردن اسیدهای موجود در نمونه.

روش کار:

10 گرم نمونه رب را با cc 250 آب مقطر رقیق می کنند سپس آن را صاف نموده و محلول صاف شده را با سود 0.1 نرمال در حضور 10 قطره معرف فنول فتالئین تیتر می کنند. ختم عمل تیتراسیون ظهور رنگ ارغوانی پایدار می باشد. با توجه به اینکه اسید غالب رب، اسید سیتریک می باشد لذا با استفاده از رابطه زیر اسیدیته را محاسبه می کنند:

آزمون اسیدیته کنسرو رب گوجه

 

 

آزمون شماره 4 رب گوجه فرنگی

 آزمون اندازه گیری خاکستر رب گوجه فرنگی

تجهیزات و مواد:

 • دستگاه رفراکتومتر
 • کوره الکتریکی
 • ترازوی آزمایشگاهی با دقت حداقل ۰/۰۰۱گرم
 • کاغذ صافی
 • قیف
 • اسید کلریدریک
 • آب مقطر

 

 روش آزمون خاکستر رب گوجه فرنگی

۲۵ گرم از نمونه رقیق شده تا غلظت ۸ درجه بریکس را در داخل یک بوته پلاتینی یا چینی که قبلا به وزن ثابت رسیده است، توزین نمائید. پس از سوزاندن در درجه حرارت در داخل کوره الکتریکی 525 درجه سانتیگراد خاکستر کنید. مقدار ۲۵ میلی متر اسید کلریدریک را روی خاکستر اضافه کنید و بجوشانید. سطح روئی بوته را توسط شیشه ساعتی بپوشانید تا از پاشیده شدن محلول به بیرون جلوگیری نمائید. محلول را از کاغذ بدون خاکستر صاف کنید. مواد غیرقابل حل جمع شده روی کاغذ صافی را توسط آب داغ شستشو داده و عاری از اسید نمائید. آن را بسوزانید تا از کربن عاری گردد. سپس خاکستر نموده و توزین کنید. از تفاوت بوته خالی و بوته پر، ناخالصی معدنی (خاکستر) را برحسب گرم درصد محاسبه کنید.

این مقاله رو از دست نده:  روش اندازه گیری خاکستر مواد غذایی

 

آزمون شماره 5 رب گوجه فرنگی

بررسی وجود نشاسته در رب گوجه فرنگی

90 میلی لیتر آب مقطر را به استوانه مدرج اضافه کرده و سپس به آن 10 میلی لیتر اسید سولفوریک 98% به آرامی روی آن اضافه میکنیم. (هشدار : حتما اول آب را در استوانه مدرج بریزید و سپس به آن اسید اضافه کنید).

ساخت محلول پرمنگنات پتاسیم ۱۰ درصد : ۱۰ گرم پرمنگنات پتاسیم را وزن کنید و در بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری به حجم برسانید.

ساخت محلول ید :  ۰/۵ گرم ید و 1/5گرم يدور پتاسیم را وزن کنید و در بالن ژوژه ۲۵ میلی لیتری به حجم برسانید.

 

روش اندازه گیری نشاسته در رب گوجه فرنگی

ابتدا در ارلن، محلول یک درصد رب گوجه فرنگی را آماده کنید و سپس حرارت داده تا به جوش بیاید. سپس به آن ۲ میلی لیتر اسید سولفوریک  افزوده و از روی شعله بردارید و به آن محلول پرمنگنات پتاسیم  آن قدر اضافه کنید تا رنگ قرمز گوجه فرنگی از بین برود و سپس 0/5 میلی لیتر محلول ید  به آن اضافه کنید پس از گذشت ۵ دقیقه در صورت مشاهده رنگ آبی فراورده حاوی نشاسته است.

 

آزمایش شماره 6 رب گوجه فرنگی

باقیمانده دانه و پوست و ذرات سیاه رنگ

حدود ۲ گرم از رب گوجه فرنگی را به وسیله اسپاچول برداشته و به حداقل بریکس تعریف شده در این استاندارد برسانید و داخل در پلیت شیشه ای ۱۰ سانتی متری بریزید، و سپس بدنه پلیت شیشه ای را داخل آن قرار دهید. به طوری که نمونه در اثر تماس و فشار دو سطح شیشه ای، پخش شده و در مقابل نور محتویات داخل آن به خوبی دیده شود. سپس سطح لایه نازک نمونه را از نظر وجود دانه، پوست و ذرات سیاه رنگ، بررسی نمائید.

این مقاله رو از دست نده:  کاربرد کروماتوگرافی لایه نازک در صنایع غذایی

 

علم فود

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.