اصول نگهداری مواد غذایی

اصول نگهداری مواد غذایی چیست؟ روش های نوین نگهداری مواد غذایی چیست؟ کدام روش های نگهداری مواد غذایی، ماندگاری مواد غذایی را افزایش میدهد؟ با چه روش هایی میتوان از فساد مواد غذایی جلوگیری کرد؟ درس اصول نگهداری مواد غذایی را برای کنکور ارشد صنایع غذایی چگونه مطالعه کنم؟ در مقالات پیش رو با روش های نوین و اصول نگهداری مواد غذایی آشنا میشوید. با علم فود همراه باشید.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی