تکنولوژی لبنیات

تکنولوژی لبنیات از جمله تکنولوژی های مهم در صنایع غذایی است. در این تکنولوژی با صنعت شیر و فراورده های آن آشنا میشوید. در این دسته از مقالات، مطالب مربوط به خطوط تولید محصولات لبنی و آزمایشات مربوط به آزمایشگاه لبنی را مطالعه میکنید. همچنین علم فود یک دوره آموزشی در زمینه تکنولوژی لبنیات را تهیه کرده که توضیحات مربوط به آن را در این دسته میتوانید مطالعه کنید. با علم فود همراه باشید.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی