آموزش جامع اصول مهندسی و طراحی
تخفیف ویژه
آموزش اصول مهندسی صنایع غذایی و اصول طراحی
750,000 تومان
آموزش جامع تکنولوژی های مواد غذایی
تخفیف ویژه
آموزش جامع تکنولوژی های مواد غذایی
1,395,000 تومان
آموزش جامع شیمی مواد غذایی
تخفیف ویژه
آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)
730,000 تومان
دوره جامع کنکور ارشد صنایع غذایی
تخفیف ویژه
دوره جامع آموزش کنکور ارشد صنایع غذایی
3,680,000 تومان
آموزش جامع میکروبیولوژی و نگهداری
تخفیف ویژه
دوره جامع میکروبیولوژی و اصول نگهداری مواد غذایی
690,000 تومان

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی