آموزش جامع اصول مهندسی و طراحی
تخفیف ویژه
آموزش اصول مهندسی صنایع غذایی و اصول طراحی
750,000 تومان
آموزش جامع تکنولوژی های مواد غذایی
تخفیف ویژه
آموزش جامع تکنولوژی های مواد غذایی
1,395,000 تومان
آموزش جامع شیمی مواد غذایی
تخفیف ویژه
آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)
730,000 تومان
آموزش آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
تخفیف ویژه
دوره تخصصی آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
640,000 تومان800,000 تومان
آموزش آزمایشگاه میکروبیولوژی
تخفیف ویژه
دوره تخصصی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
690,000 تومان880,000 تومان
دوره جامع کنکور ارشد صنایع غذایی
تخفیف ویژه
دوره جامع آموزش کنکور ارشد صنایع غذایی
3,680,000 تومان
آموزش جامع میکروبیولوژی و نگهداری
تخفیف ویژه
دوره جامع میکروبیولوژی و اصول نگهداری مواد غذایی
690,000 تومان
کتاب اصول بسته بندی مواد غذایی
تخفیف ویژه
کتاب اصول بسته بندی مواد غذایی
100,000 تومان

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی